Wynajem pojazdów i koparek

Pliki do pobrania

Samochód asenizacyny MAN

 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

 


Koparko – ładowarka JCB 3CX

 • wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty
 • wykopy ziemne
 • niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie
 • profilowanie oraz korytowanie podłoża
 • załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich
 • odśnieżanie
 • wyburzanie stosownie do możliwości koparki

 


Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t

 • usługi transportowe
 • załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich

 


Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

Oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

 • wywóz śmieci z pojemników:  110 l, 120 l, 240 l, 1100 l.
 • dzierżawa pojemnika 1100 l 
 • wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l 

 


Minikoparka JCB 8018 CTS

 • wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,
  • fundamenty, ogrodzenia
  • szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • drenaże, odwadnianie
  • niwelacje terenu
  • inne usługi według ustaleń

  Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

 • nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,
 • wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,
 • głębokość kopania: 2,81 m,
 • zasięg kopania: 4,25 m
 • minikoparkę obsługuje doświadczony operator.