Cennik usług

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O.
od 1 listopada 2023 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
GAZ
1 Przegląd instalacji gazowej szt 23% 275,00 zł 338,25 zł
2 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej szt 23% 600,00 zł 738,00 zł
3 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego szt 23% 500,00 zł 615,00 zł
USŁUGI  ASENIZACYJNE
4 Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych  m3 8% 30,56 zł 33,00 zł
5 Wywóz nieczystości płynnych od podmiotów niebędących gospodarstwem domowym m3 8% 32,41 zł 35,00 zł
6 Dojazd za 1 km  km 8% 2,78 zł 3,00 zł
WYNAJEM POJAZDÓW I KOPAREK
7 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23% 160,16 zł 197,00 zł
8 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki z pługiem do odśnieżania godz 23% 200,00 zł 246,00 zł
9 Wynajem koparko-ładowarki JCB do odśnieżania godz 23% 200,00 zł 246,00 zł
10 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23% 160,16 zł 197,00 zł
11 Wynajem mini koparki 8018 godz 23% 120,00 zł 147,60 zł
NIECZYSTOŚCI STAŁE
12 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/m-c 23% 24,39 zł 30,00 zł
13

Pojemnik na nieczystości stałe 120 l.

Pojemnik na nieczystości stałe 240 l.

szt

szt

23%

23%

130,08 zł

178,86 zł

160,00 zł

220,00 zł

14 Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l. szt 23% 121,95 zł 150,00 zł
15 Stojak na worki do śmieci segregowanych szt 23% 72,36 zł 89,00 zł
16 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110 l.  poj 8% 30,56 zł 33,00 zł
17 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120 l.  poj 8% 32,41 zł 35,00 zł
18 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l poj 8% 62,04 zł 67,00 zł
19 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100 l. poj 8% 184,26 zł 199,00 zł
20 Wywóz nieczystości stałych segregowanych – worki 120 l.  poj 8% 6,48 zł 7,00 zł
21 Mycie pojemnika 1100 l poj 23% 102,44 zł 126,00 zł
ODPADY PRZYJMOWANE ODPŁATNIE NA PSZOK
22 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych kg 8% 0,50 zł 0,54 zł
23 Folia rolnicza kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
24 Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
25 Worki szutrowe kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
26 Opakowania po nawozach i typu big-bag kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
27 Sznurek polipropylenowy kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
28 Sznurek do owijania balotów kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
29 Opony z maszyn rolniczych kg 8% 1,50 zł 1,62 zł
30 Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. (gosp. dom.) szt 8% 6,00 zł 6,48 zł
31 Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych i urzędów szt 8% 9,26 zł 10,00 zł
32 Szkło butelkowe i okienne od podmiotów gospodarczych i urzędów kg 8% 0,80 zł 0,86 zł
33 Odpady wielkogabarytowe od podmiotów gospodarczych i urzędów kg 8% 1,80 zł 1,94 zł
34 Sprzęt elektryczny i elektroniczny od podmiotów gospodarczych i urzędów kg 8% 0,50 zł 0,54 zł
WODA I KANALIZACJA, PRZYŁĄCZA
35 Montaż wodomierza szt 23% 105,69 zł 130,00 zł
36 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23% 81,30 zł 100,00 zł
37 Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb (bez materiałów) szt 23% 750,00 zł 922,50 zł
38 Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb (bez materiałów) szt 23% 1 300,81 zł 1 600,00 zł
39 Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowego m 23% 35,00 zł 43,05 zł
40 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb (bez materiałów) m 23% 750,00 zł 922,50 zł
41 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb (bez materiałów) szt 23% 1 400,00 zł 1 722,00 zł
42 Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnego m 23% 42,28 zł 52,00 zł
43 Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego szt 23% 130,08 zł 160,00 zł
44 Opracowanie warunków technicznych i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23% 35,00 zł 43,05 zł
45 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23% 130,08 zł 160,00 zł
46 Czyszczenie i przepychanie kanalizacji, separatora, osadnika godz 23% 350,00 zł 430,50 zł

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI ORAZ TARYFY NR 10 DLA GAZU ZIEMNEGO
od 1 stycznia 2023 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
GAZ (TARYFA NR 10, ZARZADZENIE PREZESA 21/2022)
1 Opłata abonamentowa za gaz – A-1 (gosp. dom. + podmioty) m-c 23% 4,95 zł 6,09 zł
2 Opłata abonamentowa za gaz – A-2 (gosp. dom. + podmioty) m-c 23% 8,70 zł 10,70 zł
3 Opłata abonamentowa za gaz – A-3 (gosp. dom.+ podmioty) m-c 23% 17,90 zł 22,02 zł
4 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-0 (gosp. dom + podmioty) gr/kWh 23% 2,554 3,14 zł
5 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 (gosp. dom. + podmioty) gr/kWh 23% 2,565 3,15 zł
6 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 (gosp. dom. + podmioty) gr/kWh 23% 1,891 2,33 zł
7 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 (gops. Dom. + podmioty) gr/kWh 23% 2,164 2,66 zł
8 Gaz ziemny wysokometanowy – G-0 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
9 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
10 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty)bez akcyzy gr/kWh 23% 86,830 106,801
11 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty)+ akcyzy gr/kWh 23% 87,220 107,281
12 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
13 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty)bez akcycy gr/kWh 23% 86,006 105,787
14 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty) + akcyza gr/kWh 23% 86,396 106,267
15 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
16 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty)bez akcyzy gr/kWh 23% 82,935 102,010
17 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty)+ akcyzy gr/kWh 23% 83,325 102,490
18 Opłata dystrybucji stała za gaz – S-1 m-c 23% 2,35 zł 2,89 zł
19 Opłata dystrybucji stała za gaz – S-2 m-c 23% 12,00 zł 14,76 zł
20 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23% 58,36 zł 71,78 zł
21 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23% 58,36 zł 71,78 zł
22 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23% 116,71 zł 143,55 zł
23 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23% 116,71 zł 143,55 zł
24 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m szt 23% 1 839,55 zł 2 262,65 zł
25 Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej 15 m (zł/m) m 23% 50,86 zł 62,56 zł
26 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23% 830,12 zł 1 021,05 zł
WODA I KANALIZACJA TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI
27 Woda gospodarstwa domowe (po uwzględnieniu dopłaty z gminy T-d: 0,19 zł netto) (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) m3 8% 3,20 zł 3,46 zł
28 Woda podmioty gospodarcze i urzędy (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) m3 8% 3,39 zł 3,66 zł
29 Opłata abonamentowa za miesiąc (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 1,34 zł 1,45 zł
30 Opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 3,09 zł 3,34 zł
31 Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 3,09 zł 3,34 zł
32 Opłata abonamentowa za miesiąc (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 2,06 zł 2,22 zł
33 Opłata abonamentowa za kwartał (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zl/kw 8% 4,12 zł 4,45 zł
34 Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/kw 8% 6,18 zł 6,67 zł
35 Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorcy usług, posiadający wodomierz powyżej DN 20 zł/mc 8% 15,45 zł 16,69 zł
36 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (po uwzględnieniu dopłaty z gminy Tarnogród: 0,90 zł netto) (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) m3 8% 6,77 zł 7,31 zł
37 Zrzut ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) m3 8% 9,43 zł 10,18 zł