Organy Spółki

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu: Adam Bil

RADA NADZORCZA

  • Przewodniczący: Artur Skiba
  • Wiceprzewodniczący: Grzegorz Dubiel
  • Sekretarz: Magdalena Matusiak

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • Burmistrz Tarnogrodu: Paweł Dec