Kontakt

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

ul. Biłgorajska 33A
23-420 Tarnogród

NIP: 918-215-18-95

KRS: 0000372311
REGON: 060708755
Nr BDO: 000002196

KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 
Nr rachunku głównego: 28 9637 0001 2001 0000 0505 0002

Każdy klient posiada indywidualny nr rachunku bankowego, który jest widoczny na fakturach.  

 

 

BIURO

Tel./fax: 84 689 70 95

84 689 70 95 wew. 1
- obsługa klienta, faktury, podawanie stanu liczników, gospodarka odpadami
84 689 70 95 wew. 2
- dział techniczny, przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej/gazowej, sprawy do Kierownika ds. technicznych i infrastruktury, zgłaszanie awarii
84 689 70 95 wew. 3
- księgowość

e-mail: biuro@tzktarnogrod.pl


PREZES ZARZĄDU
Adam Bil
e-mail: prezes.tzk@tzktarnogrod.pl

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH I INFRASTRUKTURY
Piotr Gałka
Tel: 781 191 101

KONSERWATOR WODOCIĄGU
Leszek Mazurek
Tel: 533 910 227

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W RÓŻAŃCU PIERWSZYM
Leszek Czarnecki
Tel: 781 191 161

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TARNOGRODZIE
Piotr Wojtków
Tel: 781 191 171