Badania wody

Badania wody dla Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. przeprowadza cyklicznie akredytowane Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A.

Wyniki badań i zawarte w nich parametry jakości, potwierdzają przydatność do spożycia wody dostarczanej do wszystkich odbiorców z gminy Tarnogród.

Pliki do pobrania