Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Tarnogród na okres 3 lat

została zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr RZ.RZT.70.176.2021.MKO z dnia14 czerwca 2021 r. i ogłoszona 23 czerwca 2021 r. Obowiązuje od dnia1 lipca 2021 r. tj. po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. (Tekst taryfy zamieszczony pod tabelami).

Informujemy, że Gmina Tarnogród na podstawie Uchwały nr LV/367/2023 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 maja 2023 r. ustaliła  dopłaty:

- 0,23zł do ceny za 1 m3 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej 1-6 (gospodarstwa domowe)

- 0,90 zł do ceny za 1 m3 w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla 1 grupy taryfowej (gospodarstwa domowe)

Wielkość cen i stawek z podziałem na poszczególne taryfowe grupy odbiorców przedstawiają poniższe tabele.

 

 

 

Pliki do pobrania

Dopłaty

Taryfa