BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

 

 

KOMUNIKAT z dn. 6 kwiecień 2023 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 4 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.

Raport OSD z konsultacji dotyczących IRiESDg

1.  IRIESID część 1 Postanowienia Ogólne

2.  IRIESID część 2 Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego

3.  IRIESID część 3 Bilansowanie i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi

 

KOMUNIKAT z dn. 29 marzec 2023 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSDg) informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 24 lutego 2023 r. do 27 marca 2023 r.) Kartę Aktualizacji nr 1/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA 1/2023 IRiESDg), która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.

  1. Raport OSD z konsultacji Karty Aktualizacji nr 1/2023
  2. Karta Aktualizacji nr 1/2023 IRiESDg

Naruszewo - Samorządowy Informator SMS

Uprzejmie informujemy, że TZK Sp. z o.o. wprowadza system bezpłatnego powiadamiania za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Rozwiązanie to przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców gminy Tarnogród. Celem systemu jest informowanie o ważnych sprawach dotyczących spraw komunalnych oraz związanych z obsługą klienta m.in.:

– o awariach oraz przerwy w dostawach wody i gazu

– informacje odnośnie faktur

– przypomnienie o podaniu stanu licznika

– komunikaty odnośnie odpadów komunalnych

– inne ważne komunikaty

 W Naszej ocenie taki system znacząco poprawi komunikację pomiędzy TZK Sp. z o.o. a Mieszkańcami. Pozwoli również na przypominanie o ważnych komunikatach i terminach płatności.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Biłgorajskiej 33A a także do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie komunikatów sms, bądź przesłania zgody na email: tzkspzoo@wp.pl 

Druk zgody do pobrania poniżej:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY


KOMUNIKAT z dn. 27 stycznia 2022 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 18 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.

Raport OSD z konsultacji karta aktualizacji 2-2021

Karta aktualizacji 2-2021

Część I : Postanowienia ogólne

Część II : Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego

Część III : Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi


 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZONY POJEMNIK 120 l PODCZAS ZAŁADUNKU

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia pojemników 120 litrowych na odpady zmieszane, które powstaną podczas załadunku do komory samochodu śmieciarki z wyjątkiem uszkodzeń pojemników 120 l zakupionych w TZK Sp. z o.o. oraz pojemników posiadających normę PN-EN 840 oraz atest higieniczny PZH (informacja o spełnieniu normy jest umieszczana przez producenta na pojemniku).

Pod uwagę nie będą brane przypadki w których pojemnik był już uszkodzony wcześniej z winy właściciela nieruchomości.

Obowiązek udowodnienia, że uszkodzony podczas załadunku pojemnik 120 l posiada w/w normę leży po stronie właściciela nieruchomości.


PODLICZNIKI WODY W

RÓŻAŃCU I i II, UL. PRZEDMIEŚCIE PŁUSKIE ZACHÓD I WSCHÓD, OSIEDLE BŁONIE 

DOTYCZY GOSPODARSTW DOMOWYCH W RÓŻAŃCU PIERWSZYM I DRUGIM, osiedle BŁONIE, Przedmieście Płuskie Wsch. i Zach.  w których zainstalowane są na wodomierzach głównych nakładki radiowe do zdalnego odczytu zużycia wody.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzonym zdalnym odczytem wodomierza głównego poprzez nakładkę radiową, zaprzestany został odczyt licznika wody oraz podlicznika w sposób tradycyjny w gospodarstwach w Różańcu I i II, ul. Przedmieście Płuskie Zachód i Wschód, osiedle Błonie w których zainstalowane są nakładki radiowe na wodomierzach głównych.

Zmiana ta skutkuje koniecznością samodzielnego podawania stanu podlicznika wody przez odbiorcę, każdorazowo przy faktycznym zużyciu wody opomiarowanym przez podlicznik w terminach do dnia 25 marca, 25 czerwca, 25 września, 25 grudnia w sposób:

– telefonicznie pod nr tel. 84 689 70 95,

– przez stronę internetową tzktarnogrod.pl (zakład – Podawanie stanu licznika),

– w siedzibie TZK Sp. z o.o. przy ul. Biłgorajska 33A w Tarnogrodzie.


NIESZCZELNOŚĆ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za nieszczelności i przecieki w wewnętrznej instalacji wodociągowej (tj. za wodomierzem głównym), które przekładają się na zwiększone zużycie wody a w konsekwencji na wyższą kwotę do zapłaty przewidzianą na fakturze.

Często spotykanym powodem niezamierzonego zużycia wody są m.in.:

– cieknące spłuczki sanitarne,

– nieszczelna armatura wodociągowa w tym krany i prysznice,

– przecieki na kranach wyprowadzonych poza budynek,

– możliwych podłączeniach wody do instalacji centralnego ogrzewania.

Najprostszym sposobem kontroli niezamierzonego zużycia wody jest odczyt wodomierza przed i po np. pięciogodzinnym nie korzystaniu z wody. Jeżeli wodomierz nie wykazuje dokładnie tego samego stanu, to oznacza że jest wyciek z instalacji wewnętrznej.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury