Informacje ogólne

POJEMNIK I WORKI NA ODPADY WYSTAWIAMY DO GODZINY 7:00 W DNIU ZBIÓRKI ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, W PRZYPADKU GDY ODPADY ZOSTANĄ WYSTAWIONE W GODZINACH PÓŹNIEJSZYCH A ŚMIECIARKA ZBIERZE JUŻ ODPADY Z DANEJ ULICY LUB OBSZARU, NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ REKLAMACJI W TYM ZAKRESIE A ODPADY BĘDĄ ZABRANE PRZY NASTĘPNEJ ZBIÓRCE.

PSZOK TARNOGRÓD

PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD FIRM

Czynny: pon. – pt. 11:00 – 15:00

sobota: 8:00 – 12:00

ODPADY KOMUNALNE PRZYJMOWANE NA PSZOK OD MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD

NIEODPŁATNIE:

 • PAPIER I TEKTURA
 • TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA Z WIELOMATERIAŁOWE I METALOWE
 • SZKŁO OPAKOWANIOWE (BUTELKI, SŁOIKI)
 • SZYBY OKIENNE – BEZ RAM I ZANIECZYSZCZEŃ np. kitu
 • ODPADY KUCHENNE (TYLKO DLA OSÓB KTÓRZY PONOSZĄ WYŻSZĄ OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ I ZADEKLAROWALI BRAK KOMPOSTOWNIKA)
 • POPIÓŁ (worki)
 • MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 • ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE w ilości 200 kg od gospodarstwa domowego w ciągu roku (BEZ GRUZU, AZBESTU, PAPY, SMOŁY oraz innych odpadów niebezpiecznych)
 • PRZETERMINOWANE LEKI
 • ODPADY NIEBEZPIECZNE
 • ODPADY NIE KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO W WYNIKU PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
 • ZUŻYTE OPONY z samochodów osobowych (max. 4 opony z gospodarstwa domowego w ciągu roku)
 • ODZIEŻ I TEKSTYLIA

ODPŁATNIE:

ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NIE STANOWIĄCE ODPADÓW KOMUNALNYCH

(maksymalna masa przyjęcia wymienionych poniżej odpadów na PSZOK w ciągu roku kalendarzowego od wszystkich zdających)

 1. FOLIA ROLNICZA – do 2 ton,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 2. FOLIA SŁUŻĄCA DO OKRYWANIA KISZONKI NA PRYZMACH – do 2 ton,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 3. WORKI SZUTROWE – do 0,5 tony,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 4. OPAKOWANIA PO NAWOZACH I TYPU BIG-BAG – do 2 ton,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 5. SIATKA DO OWIJANIA BALOTÓW – do 1 tony,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 6. SZNUREK POLIPROPYLENOWY – do 0,5 tony,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 7. SZNUREK DO OWIJANIA BALOTÓW – 0,5 tony,  cena: 0,86 zł kg/brutto
 8. OPONY Z MASZYN ROLNICZYCH – 3 ton,  cena: 1,62 zł kg/brutto

ODPADY Z PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH (bez gałęzi i konarów) – do 2 ton,  cena: 0,54 zł kg/brutto

Pliki do pobrania

 • Informacje ogólne
 • Informacje ogólne
 • Informacje ogólne