2023-05-11

  1. Termin składania ofert: 26.05.2023 r. do godz. 10:00

  2. Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem:
    https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7204b85f-ee36-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

  3. Termin otwarcia ofert: 26.05.2023 r. godz. 10:30

  4. Termin związania ofertą: do 24.06.2023 r.

» powrót