BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnogrodzie

ul. Biłgorajska 33A

23-420 Tarnogród


KRS: 0000372311      NIP: 918-215-18-95      REGON: 060708755    Nr BDO: 000002196

kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości

KONTO BANKOWE

Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie ul. Partyzantów 9

Nr rachunku: 28 9637 0001 2001 0000 0505 0002

 


BIURO

Tel./fax: 84 689 70 95

wew. 1 (obsługa klienta, faktury, podawanie stanu liczników, gospodarka odpadami)

wew. 2 (dział techniczny, przyłącza do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej/gazowej, sprawy do Kierownika                     ds. technicznych i infrastruktury, zgłaszanie awarii)

wew. 3 (księgowość, sprawy kadrowe, finanse)

e-mail: tzkspzoo@wp.pl

www.tzktarnogrod.pl

 

PREZES ZARZĄDU

ADAM BIL

Tel: 781 191 131

e-mail: prezes.tzk@tzktarnogrod.pl

 

KIEROWNIK ds. TECHNICZNYCH I INFRASTRUKTURY

PIOTR GAŁKA

Tel: 781 191 101

 

KONSERWATOR WODOCIĄGU

LESZEK MAZUREK

Tel: 533 910 227

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W RÓŻAŃCU PIERWSZYM

LESZEK CZARNECKI

Tel: 781 191 161

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TARNOGRODZIE

PIOTR WOJTKÓW

Tel: 781 191 171

 

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury