2023-11-15

TZK Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.11.2023 r. ulegają zmianie ceny kompleksowej usługi wypompowania i oczyszczania nieczystości płynnych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz cena za dojazd do posesji i transport.

Aktualnie obowiazujące ceny dla gospodarstw domowych:

- 1 m3  za kwotę: 30,56 zł netto (33,00 zł brutto)

- dojazd/transport: 2,78 zł netto / 1km (3,00 zł brutto)

Aktualnie obowiazujące ceny dla pozostałych usługobiorców niebędący gospodarstwem domowym:

-  1 m3  za kwotę: 32,41 zł netto (35,00 zł brutto)

- dojazd/transport: 2,78 zł netto / 1km (3,00 zł brutto)

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezesa TZK Sp. z o.o. zafakturowana ilość nieczystości płynnych nie może być mniejsza niż 2m3.

W przypadku braku akceptacji nowych stawek cen Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy zgodnie z kodeksem cywilnym.

 

Zarządzenie nr 16/2023 Prezesa TZK Sp. z o.o. z dn. 16.10.2023 r. oraz zasady świadczenia usługi do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania

» powrót