BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Naruszewo - Samorządowy Informator SMS

Uprzejmie informujemy, że TZK Sp. z o.o. wprowadza system bezpłatnego powiadamiania za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Rozwiązanie to przeznaczone jest dla wszystkich mieszkańców gminy Tarnogród. Celem systemu jest informowanie o ważnych sprawach dotyczących spraw komunalnych oraz związanych z obsługą klienta m.in.:

– o awariach oraz przerwy w dostawach wody i gazu

– informacje odnośnie faktur

– przypomnienie o podaniu stanu licznika

– komunikaty odnośnie odpadów komunalnych

– inne ważne komunikaty

W Naszej ocenie taki system znacząco poprawi komunikację pomiędzy TZK Sp. z o.o. a Mieszkańcami. Pozwoli również na przypominanie o ważnych komunikatach i terminach płatności.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Biłgorajskiej 33A a także do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie komunikatów sms, bądź przesłania na email: tzkspzoo@wp.pl

Druk zgody można również pobrać ze strony internetowej TZK Sp. z o.o. link:

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY


 

 

Zmiana cen gazu od 1 stycznia 2022 r.

TZK Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26.01.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 202) od dnia    1 stycznia 2022 r. w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi oraz  będącymi gospodarstwem domowym stosuje następujące ceny i stawki opłat zamieszczone w tabeli poniżej:

Grupa taryfowa                Ceny i stawki opłat netto dla GOSPODARSTW DOMOWYCH od 01.01.2022 r.
                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 20,020 20,410 2,438
G – 1 20,020 20,410  4,95 2,16 X 2,283
G – 2 20,020 20,410 7,89 11,01 X 1,682
G – 3 19,980 20,370 15,85 X 0,101 1,946 

 

DO KUPIENIA !!!

Czytaj więcej…REMONT OCZYSZCZALNI W TARNOGRODZIE ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej…


Znalezione obrazy dla zapytania faktura drogą elektroniczną

 

za wodę/gaz/ścieki i pozostałe usługi

 

Czytaj więcej…


Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie

 

Czytaj więcej…


Ciepło spalania gazu w sierpniu 2022 r.

Czytaj więcej…


                                                   

       

TZK Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska:

1. HYDRAULIK

2. MONTER INSTALACJI SANITARNEJ

Czytaj więcej…


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury