BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Pięć gmin powiatu biłgorajskiego (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Gmina Frampol, Gmina Księżpol  i Gmina Tarnogród) powołało do życia Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. W ramach partnerstwa przygotowany zostanie dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, a tym samym dający podstawy do ubiegania się gminom o środki zewnętrzne, w tym unijne w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania diagnozy obszaru partnerstwa niezbędnej do opracowania strategii rozwoju tego partnerstwa. To dobry moment, żeby poznać Państwa opinie o miejscu, w którym żyjecie – o jakości świadczonych usług publicznych i Państwa potrzebach jako mieszkańcach gmin z obszaru partnerstwa. Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam lepiej zaplanować naszą wspólną przyszłość.

Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut, a nam pozwoli lepiej zrozumieć Państwa potrzeby.

Bardzo proszę o zamieszczenie ankiety na Państwa stronie internetowej oraz poinformowanie o niej pracowników.

Link do ankiety będzie dostępny do 6 lipca 2022 roku.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8veivpr0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana cen gazu od 1 stycznia 2022 r.

TZK Sp. z o.o. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26.01.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 202) od dnia 1 stycznia 2022 r. w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi oraz  będącymi gospodarstwem domowym stosuje następujące ceny i stawki opłat zamieszczone w tabeli poniżej:

Grupa taryfowa                Ceny i stawki opłat netto dla GOSPODARSTW DOMOWYCH od 01.01.2022 r.
                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 20,020 20,382 2,438
G – 1 20,020 20,382  4,95 2,16 X 2,283
G – 2 20,020 20,382 7,89 11,01 X 1,682
G – 3 20,020 20,382 15,85 X 0,101 1,946
 

 

DO KUPIENIA !!!

Czytaj więcej…REMONT OCZYSZCZALNI W TARNOGRODZIE ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej…


Znalezione obrazy dla zapytania terminal płatniczy

 

Już można płacić kartą płatniczą !!!

 

Czytaj więcej…


Znalezione obrazy dla zapytania faktura drogą elektroniczną

 

za wodę/gaz/ścieki i pozostałe usługi

 

Czytaj więcej…


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury