BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Znalezione obrazy dla zapytania: odczyt wodomierza przez telefon

KOMUNIKAT

TARNOGRODZKI ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ I POJAWIENIEM SIĘ W POLSCE KORONAWIRUSA, ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ ABY MIESZKAŃCY GMINY TARNOGRÓD DOKONALI

SAMODZIELNEGO ODCZYTU STANÓW WODOMIERZY I PODALI DO 25 MARCA 2020 r. W PONIŻSZY SPOSÓB:

1. TELEFONICZNIE: PON – PT. w godz. 800 do 1400 :                 nr tel. 84 689 70 95  nr tel. 781 191 101

2. SMS: nr 781 191 101: wpisując (imię i nazwisko, adres, stan wodomierza)

3. INTERNET: tzktarnogrod.pl (zakładka – podawanie stanu licznika)

email: licznik@tzktarnogrod.pl wpisując (imię i nazwisko, adres, stan wodomierza)

 

1. OSOBOM, KTÓRE NIE PRZEKAŻĄ STANÓW WODOMIERZY BĘDZIE NALICZONE ŚREDNIE ZUŻYCIE WODY I ŚCIEKÓW.

2. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ZAWIESZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY TARNOGRÓD PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ NA MIEJSCU  PRACOWNIKOM TZK Sp. z o.o. ZA WYSTAWIONE FAKTURY WODA/ŚCIEKI/GAZ.

3. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE KASA SPÓŁKI JEST NIECZYNNA DO ODWOŁANIA, PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO TZK SP. Z O.O. NR  (28 9637 0001 2001 0000 0505 0002)   W BANKU, URZĘDZIE POCZTOWYM LUB PŁATNOŚCIĄ ELEKTRONICZNĄ.


Znalezione obrazy dla zapytania: uwaga

KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU TZK Sp. z o.o

z dnia 12 marca 2020 r.

W związku z informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się wirusa 2019-nCOV, biuro TZK Sp. z o.o. zostaje zamknięte dla obsługi interesantów (w tym KASA) od dnia 12 marca br. do odwołania.

NIECZYNNY DO ODWOŁANIA POZOSTAJE RÓWNIEŻ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) zlokalizowany przy Oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie.

Sprawy interesantów będą załatwiane jedynie w przypadkach bardzo pilnych. W pozostałych sytuacjach zalecane jest korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną (płatności przelewem) bądź telefoniczną.

tel./fax 84 689 70 95


PRZERWY W DOSTAWIE WODYZnalezione obrazy dla zapytania brak wody

Aktualnie brak


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZONY POJEMNIK 120 l PODCZAS ZAŁADUNKU

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia pojemników 120 litrowych na odpady zmieszane, które powstaną podczas załadunku do komory samochodu śmieciarki z wyjątkiem uszkodzeń pojemników 120 l zakupionych w TZK Sp. z o.o. oraz pojemników posiadających normę PN-EN 840 oraz atest higieniczny PZH (informacja o spełnieniu normy jest umieszczana przez producenta na pojemniku).

Pod uwagę nie będą brane przypadki w których pojemnik był już uszkodzony wcześniej z winy właściciela nieruchomości.

Obowiązek udowodnienia, że uszkodzony podczas załadunku pojemnik 120 l posiada w/w normę leży po stronie właściciela nieruchomości.

 


KOMUNIKAT WS. ZABEZPIECZENIA POJEMNIKA NA ZIMĘ

W związku z okresem zimowym i występowaniem temperatur ujemnych, które powodują przymarzanie odpadów niesegregowanych do wnętrza pojemników prosimy o utrzymanie śmieci w kubłach w takim stanie, aby w dniu zbiórki umożliwić całkowite opróżnienie np. poprzez umieszczanie odpadów niesegregowanych w workach spożywczych w pojemniku co spowoduje, że nie będą one przymarzały do wnętrza.

W przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony TZK Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności za pozostawione w koszu śmieci z powodu ich przymarznięcia do pojemnika lub szkody, które powstaną w wyniku ręcznego usuwania pozostałości z kosza przez pracowników spółki.

 


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – nieczynny !!!

Znalezione obrazy dla zapytania pszok

W związku z przebudową Oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej zostaje zamknięty do odwołania  Punkt Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałych odpadów zlokalizowany przy Oczyszczalni ścieków.


PODLICZNIKI WODY W

RÓŻAŃCU I i II

DOTYCZY GOSPODARSTW DOMOWYCH W RÓŻAŃCU PIERWSZYM I DRUGIM  w których zainstalowane są na wodomierzach głównych nakładki radiowe do zdalnego odczytu zużycia wody.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzonym zdalnym odczytem wodomierza głównego poprzez nakładkę radiową, zaprzestany został odczyt licznika wody oraz podlicznika w sposób tradycyjny w gospodarstwach w Różańcu I i II w których zainstalowane są nakładki radiowe na wodomierzach głównych.

Zmiana ta skutkuje koniecznością samodzielnego podawania stanu podlicznika wody przez odbiorcę, każdorazowo przy faktycznym zużyciu wody opomiarowanym przez podlicznik w terminach do dnia 25 marca, 25 czerwca, 25 września, 27 grudnia w sposób:

– telefonicznie pod nr tel. 84 689 70 95,

– przez stronę internetową tzktarnogrod.pl (zakład – Podawanie stanu licznika),

– w siedzibie TZK Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 5 w Tarnogrodzie.


NIESZCZELNOŚĆ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za nieszczelności i przecieki w wewnętrznej instalacji wodociągowej (tj. za wodomierzem głównym), które przekładają się na zwiększone zużycie wody a w konsekwencji na wyższą kwotę do zapłaty przewidzianą na fakturze.

Często spotykanym powodem niezamierzonego zużycia wody są m.in.:

– cieknące spłuczki sanitarne,

– nieszczelna armatura wodociągowa w tym krany i prysznice,

– przecieki na kranach wyprowadzonych poza budynek,

– możliwych podłączeniach wody do instalacji centralnego ogrzewania.

Najprostszym sposobem kontroli niezamierzonego zużycia wody jest odczyt wodomierza przed i po np. pięciogodzinnym nie korzystaniu z wody. Jeżeli wodomierz nie wykazuje dokładnie tego samego stanu, to oznacza że jest wyciek z instalacji wewnętrznej.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury