BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

 


PRZERWY W DOSTAWIE WODYZnalezione obrazy dla zapytania brak wody

aktualnie brak.


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – nieczynny !!!

Znalezione obrazy dla zapytania pszok

W związku z przebudową Oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej zostaje zamknięty do odwołania  Punkt Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałych odpadów zlokalizowany przy Oczyszczalni ścieków.


PODLICZNIKI WODY W

RÓŻAŃCU I i II

 

DOTYCZY GOSPODARSTW DOMOWYCH W RÓŻAŃCU PIERWSZYM I DRUGIM  w których zainstalowane są na wodomierzach głównych nakładki radiowe do zdalnego odczytu zużycia wody.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzonym zdalnym odczytem wodomierza głównego poprzez nakładkę radiową, zaprzestany został odczyt licznika wody oraz podlicznika w sposób tradycyjny w gospodarstwach w Różańcu I i II w których zainstalowane są nakładki radiowe na wodomierzach głównych.

Zmiana ta skutkuje koniecznością samodzielnego podawania stanu podlicznika wody przez odbiorcę, każdorazowo przy faktycznym zużyciu wody opomiarowanym przez podlicznik w terminach do dnia 25 marca, 25 czerwca, 25 września, 27 grudnia w sposób:

– telefonicznie pod nr tel. 84 689 70 95,

– przez stronę internetową tzktarnogrod.pl (zakład – Podawanie stanu licznika),

– w siedzibie TZK Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 5 w Tarnogrodzie.


ODPADY KOMUNALNE

W związku z zamknięciem wysypiska Korczów (RIPOK Biłgoraj) nie przyjmowane są odpady zmieszane. Jest to sytuacja nadzwyczajna i przejściowa i potrwa w przybliżeniu do końca III kwartału 2019 roku.

Powyższa sytuacja powoduje, że śmieci zmieszane wywożone będą do gminy Mircze – powiat hrubieszowski, a różnica odległości wynosi 120 km, co radykalnie zwiększa koszty i stwarza dodatkowe trudności.

W celu opanowania tej sytuacji i zmniejszenia kosztów prosimy o racjonalne gromadzenie śmieci (tj. ograniczenie odpadów zmieszanych), maksymalną segregację i niewrzucanie przedmiotów, które nie podlegają zbiórce.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury