BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

PRZERWY W DOSTAWIE WODYZnalezione obrazy dla zapytania brak wody

Informujemy że w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8.00 do 15.00 na obszarze wiejskim gm. Tarnogród (RÓŻANIEC I i II, WOLA RÓŻANIECKA, LUCHÓW GÓRNY I DOLNY) przerwa spowodowana jest pracami konserwacyjnymi na ujęciu wody w Dorbozach w gm. Obsza.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZONY POJEMNIK 120 l PODCZAS ZAŁADUNKU

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia pojemników 120 litrowych na odpady zmieszane, które powstaną podczas załadunku do komory samochodu śmieciarki z wyjątkiem uszkodzeń pojemników 120 l zakupionych w TZK Sp. z o.o. oraz pojemników posiadających normę PN-EN 840 oraz atest higieniczny PZH (informacja o spełnieniu normy jest umieszczana przez producenta na pojemniku).

Pod uwagę nie będą brane przypadki w których pojemnik był już uszkodzony wcześniej z winy właściciela nieruchomości.

Obowiązek udowodnienia, że uszkodzony podczas załadunku pojemnik 120 l posiada w/w normę leży po stronie właściciela nieruchomości.

 


KOMUNIKAT WS. ZABEZPIECZENIA POJEMNIKA NA ZIMĘ

W związku z okresem zimowym i występowaniem temperatur ujemnych, które powodują przymarzanie odpadów niesegregowanych do wnętrza pojemników prosimy o utrzymanie śmieci w kubłach w takim stanie, aby w dniu zbiórki umożliwić całkowite opróżnienie np. poprzez umieszczanie odpadów niesegregowanych w workach spożywczych w pojemniku co spowoduje, że nie będą one przymarzały do wnętrza.

W przypadku, gdy ten warunek nie zostanie spełniony TZK Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności za pozostawione w koszu śmieci z powodu ich przymarznięcia do pojemnika lub szkody, które powstaną w wyniku ręcznego usuwania pozostałości z kosza przez pracowników spółki.

 


ZMIANA TERMINU ODBIORU ŚMIECI W LUCHOWIE GÓRNYM I PIEROGOWCU W GRUDNIU br.

TZK Sp. z o.o. informuje, że zbiórka odpadów komunalnych w LUCHOWIE GÓRNYM I PIEROGOWCU w miesiącu grudniu 2019 r. zostaje przeniesiona z wigilii (24.12.2019 r.) na dzień:                         23 grudnia (poniedziałek) 2019 roku.

 


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – nieczynny !!!

Znalezione obrazy dla zapytania pszok

W związku z przebudową Oczyszczalni ścieków w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej zostaje zamknięty do odwołania  Punkt Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałych odpadów zlokalizowany przy Oczyszczalni ścieków.


PODLICZNIKI WODY W

RÓŻAŃCU I i II

 

DOTYCZY GOSPODARSTW DOMOWYCH W RÓŻAŃCU PIERWSZYM I DRUGIM  w których zainstalowane są na wodomierzach głównych nakładki radiowe do zdalnego odczytu zużycia wody.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzonym zdalnym odczytem wodomierza głównego poprzez nakładkę radiową, zaprzestany został odczyt licznika wody oraz podlicznika w sposób tradycyjny w gospodarstwach w Różańcu I i II w których zainstalowane są nakładki radiowe na wodomierzach głównych.

Zmiana ta skutkuje koniecznością samodzielnego podawania stanu podlicznika wody przez odbiorcę, każdorazowo przy faktycznym zużyciu wody opomiarowanym przez podlicznik w terminach do dnia 25 marca, 25 czerwca, 25 września, 27 grudnia w sposób:

– telefonicznie pod nr tel. 84 689 70 95,

– przez stronę internetową tzktarnogrod.pl (zakład – Podawanie stanu licznika),

– w siedzibie TZK Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 5 w Tarnogrodzie.


ODPADY KOMUNALNE

W związku z zamknięciem wysypiska Korczów (RIPOK Biłgoraj) nie przyjmowane są odpady zmieszane. Jest to sytuacja nadzwyczajna i przejściowa i potrwa w przybliżeniu do końca III kwartału 2019 roku.

Powyższa sytuacja powoduje, że śmieci zmieszane wywożone będą do gminy Mircze – powiat hrubieszowski, a różnica odległości wynosi 120 km, co radykalnie zwiększa koszty i stwarza dodatkowe trudności.

W celu opanowania tej sytuacji i zmniejszenia kosztów prosimy o racjonalne gromadzenie śmieci (tj. ograniczenie odpadów zmieszanych), maksymalną segregację i niewrzucanie przedmiotów, które nie podlegają zbiórce.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury