BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

TZK Sp. z o.o. informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – oddziału przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – jako organ regulacyjny decyzją nr RZ.RZT.70.176.2021.MKO z 14 czerwca 2021 r. ogłoszoną 23 czerwca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnogród na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie 1 lipca 2021 r. tj. po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Ponadto informujemy, że Gmina Tarnogród na podstawie Uchwały nr XLIII/296/2022 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z    6 czerwca 2022 r. ustaliła nową stawkę dopłaty do ceny za zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (Grupa 1) w wysokości 0,90 zł netto. Dopłaty do ceny za zrzut ścieków nie obejmą odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych (Grupa 2).

Wielkość cen i stawek, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. za zaopatrzenie w wodę oraz kanalizację z podziałem na poszczególne taryfowe grupy odbiorców, przedstawiają poniższe tabele.

Uchwała Rady miejskiej nr-XLIII-296-2022 dopłata do wody z Gminy Tarnogród

Taryfa na wodę i ścieki 2021 – 2024

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/240/2021 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków

Taryfa na wodę i ścieki 2018 – 2021

Uchwała Rady Miejskiej-XXIX-190-2020 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na 2021 r.

Uchwała Rady Miejskiej T-d dopłata do ścieków na 2020 r.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury