BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

    Witam Państwa serdecznie na naszej oficjalnej stronie internetowej, na której będziemy informować o najważniejszych dziedzinach działalności naszego przedsiębiorstwa. Jako spółka komunalna jesteśmy przede wszystkim nastawieni na zaspakajanie zbiorowych potrzeb komunalnych mieszkańców naszej gminy. Wszystkie zadania staramy się wykonywać rzetelnie, zgodnie z wymaganiami klienta i aktualnymi przepisami prawa, z troską o środowisko naturalne. Misją naszego przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientowi usług o najlepszej jakości, przy zapewnieniu możliwie najmniejszego negatywnego ich oddziaływania na środowisko.

 

Zapraszamy do współpracy

 PREZES ZARZĄDU

Ryszard Wlaź

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury