BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O.
od 1 września 2021 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
G A Z
1 Opłata abonamentowa za gaz – A-1 m-c 23%               4,95 zł              6,09 zł
2 Opłata abonamentowa za gaz – A-2 m-c 23%               8,70 zł            10,70 zł
3 Opłata abonamentowa za gaz – A-3 m-c 23%             17,90 zł            22,02 zł
4 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-0 m-c 23%               2,44 zł              3,00 zł
5 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 100 kWh 23%               2,28 zł              2,80 zł
6 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 100 kWh 23%               1,68 zł              2,07 zł
7 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 100 kWh 23%               1,95 zł              2,40 zł
8 Gaz ziemny wysokometanowy – G-0 (gosp. dom.) 100 kWh 23%             13,77 zł            16,94 zł
9 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (gosp. dom.) 100 kWh 23%             13,24 zł            16,29 zł
10 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty) 100 kWh 23%             24,51 zł            30,15 zł
11 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (gosp. dom.) 100 kWh 23%             12,91 zł            15,88 zł
12 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty) 100 kWh 23%             24,16 zł            29,72 zł
13 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (gosp. dom.) 100 kWh 23%             12,34 zł            15,18 zł
14 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty) 100 kWh 23%             23,02 zł            28,31 zł
15 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-1 m-c 23%               2,16 zł              2,66 zł
16 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-2 m-c 23%             11,01 zł            13,54 zł
17 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%             58,36 zł            71,78 zł
18 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%             58,36 zł            71,78 zł
19 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%           116,71 zł          143,55 zł
20 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%           116,71 zł          143,55 zł
21 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m (bez materiałów) szt 23%        1 660,24 zł      2 042,10 zł
22 Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej   15 m (zł/m) m 23%             45,90 zł            56,46 zł
23 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23%           830,12 zł      1 021,05 zł
24 Przegląd instalacji gazowej szt 23%           220,00 zł          270,60 zł
25 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej szt 23%           450,00 zł          553,50 zł
26 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego szt 23%           350,00 zł          430,50 zł
U S Ł U G I   A S E N I Z A C Y J N E
27 Wywóz nieczystości płynnych m3 8%             18,00 zł            19,44 zł
28 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) 1 beczka           dojazd pow. 7 km beczka 8%           115,00 zł          124,20 zł
29 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) – spoza gminy beczka 8%           180,00 zł          194,40 zł
30 Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne km 8%               3,10 zł              3,35 zł
W Y N A J E M  P O J A Z D Ó W  I  K O P A R E K
31 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23%             85,00 zł          104,55 zł
32 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23%             85,00 zł          104,55 zł
33 Wynajem mini koparki 8018 godz 23%             70,00 zł            86,10 zł
34 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 godz 23%           110,00 zł          135,30 zł
35 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarką godz 23%           120,00 zł          147,60 zł
36 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarką godz 23%           120,00 zł          147,60 zł
N I E C Z Y S T O Ś C I   S T A Ł E
37 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/m-c 23%             22,00 zł            27,06 zł
38 Pojemnik na nieczystości stałe 120 l (grafit) szt 23%           100,81 zł          124,00 zł
39 Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l (brąz) szt 23%           121,95 zł          150,00 zł
40 Stojak na worki do śmieci segregowanych szt 23%             69,92 zł            86,00 zł
41 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. poj 8%             28,16 zł            30,41 zł
42 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. poj 8%             30,44 zł            32,88 zł
43 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l poj 8%             59,35 zł 64,10 zł
44 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l. poj 8%           175,00 zł          189,00 zł
45 Wywóz nieczystości stałych segregowanych –                  worki  120 l. poj 8%               5,00 zł              5,40 zł
46 Mycie pojemnika 1100 l poj 23% 85,00 zł          104,55 zł
O D P A D Y  P R Z Y J M O W A N E  O D P Ł A T N I E  N A  P S Z O K
47 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych kg 8%               0,30 zł              0,32 zł
48 Folia rolnicza kg 8%               0,60 zł              0,65 zł
49 Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach kg 8%               0,60 zł              0,65 zł
50 Worki szutrowe kg 8%               0,60 zł              0,65 zł
51 Opakowania po nawozach i typu big-bag kg 8%               0,60 zł              0,65 zł
52 Sznurek polipropylenowy kg 8%               0,60 zł              0,65 zł
53 Sznurek do owijania balotów kg 8%               0,60 zł              0,65 zł
54 Opony z maszyn rolniczych kg 8%               1,00 zł              1,08 zł
55 Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. szt 8%               4,63 zł              5,00 zł
56 Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych szt 8%               9,27 zł            10,01 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A,  P R Z Y Ł Ą C Z A
57 Montaż wodomierza szt 23%             80,00 zł            98,40 zł
58 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23%             60,00 zł            73,80 zł
59 Woda gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy            (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.) m3 8%               3,18 zł              3,43 zł
60 Opłata abonamentowa za miesiąc (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 1,30 zł              1,40 zł
61 Opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy ryczałtowi –    gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 3,00 zł              3,24 zł
62 Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem           (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 3,00 zł              3,24 zł
63 Opłata abonamentowa za miesiąc                                       (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 2,00 zł              2,16 zł
64 Opłata abonamentowa za kwartał                                         (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zl/kw 8%               4,00 zł              4,32 zł
65 Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem             (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/kw 8%               6,00 zł              6,48 zł
66 Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorcy usług, posiadający wodomierz powyżej DN 20 zł/mc 8%             15,00 zł            16,20 zł
67 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (po uwzględnieniu dopłaty z gminy Tarnogród: 1,00 zł netto)                       (stawka obowiązuje od 01.07.2021 do 30.06.2022) m3 8%               7,09 zł              7,66 zł
68 Zrzut ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych                                                           (stawka obowiązuje od 01.07.2021 do 30.06.2022) m3 8%               8,08 zł              8,73 zł
69 Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb                 (bez materiałów) szt 23% 500,00 zł          615,00 zł
70 Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23% 980,00 zł      1 205,40 zł
71 Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowego m 23% 25,00 zł            30,75 zł
72 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb                 (bez materiałów) m 23% 550,00 zł          676,50 zł
73 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23%        1 070,00 zł      1 316,10 zł
74 Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnego m 23%             30,00 zł            36,90 zł
75 Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego szt 23%           100,00 zł          123,00 zł
76 Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23%             25,00 zł            30,75 zł
77 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23%           100,00 zł          123,00 zł
78 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej szt 23%           200,00 zł          246,00 zł
79 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe szt 8%           200,00 zł 216,00 zł
80 Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji godz 23%           200,00 zł          246,00 zł
81 Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnika godz 23%           280,00 zł 344,40 zł
82 Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadu beczka 8%           410,00 zł          442,80 zł

Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.

Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 104,55 zł brutto)

– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty

– wykopy ziemne

– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich

– budowa nasypów

– odśnieżanie

– wyburzanie stosownie do możliwości koparki

– inne usługi według ustaleń

Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 104,55 zł brutto)

– usługi transportowe

– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich

Samochód asenizacyny MAN

* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 124,20 zł, brutto

* wywóz 1 beczki spoza gminy Tarnogród – 194,40 zł brutto + dojazd powyżej 7 km za 1 km dodatkowo 3,35 zł brutto

– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych

– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika

– reagujemy na sytuacje awaryjne

Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

– wywóz śmieci z pojemnika   110 l – 36,93 zł brutto

pojemnika   120 l – 39,92 zł brutto

pojemnik    240 l – 77,84 zł brutto

pojemnika 1100 l – 229,52 zł brutto

pojemnik  1100 l spoza gminy T-d – 249,48 zł brutto

– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 27,06 zł brutto

– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 5,40 zł brutto

Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 86,10 zł brutto)

– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,

                                      fundamenty, ogrodzenia

                                      szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków

                                      drenaże, odwadnianie

                                      niwelacje terenu

                                      inne usługi według ustaleń

  Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,

– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,

– głębokość kopania: 2,81 m,

– zasięg kopania: 4,25 m

– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.

CIĄGNIK URSUS C-3102

– wynajem 1 godz. – 135,30 zł brutto (tylko ciągnik)

– wynajem 1 godz. z kosiarką – 147,60 zł brutto

– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 147,60 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury