BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O.
od 1 czerwca 2022 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
G A Z
1 Przegląd instalacji gazowej szt 23%       275,00 zł         338,25 zł
2 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej szt 23%       600,00 zł         738,00 zł
3 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego szt 23%       500,00 zł         615,00 zł
U S Ł U G I   A S E N I Z A C Y J N E
4 Wywóz nieczystości płynnych m3 8%         25,00 zł           27,00 zł
5 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) 1 beczka           dojazd pow. 7 km beczka 8%       170,00 zł         183,60 zł
6 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) – spoza gminy beczka 8%       250,00 zł         270,00 zł
7 Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne km 8%           4,63 zł             5,00 zł
W Y N A J E M  P O J A Z D Ó W  I  K O P A R E K
8 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23%       130,08 zł         160,00 zł
9 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23%       130,08 zł         160,00 zł
10 Wynajem mini koparki 8018 godz 23%         95,00 zł         116,85 zł
11 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 godz 23%       146,34 zł         180,00 zł
12 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarką godz 23%       158,54 zł         195,00 zł
13 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarką godz 23%       158,54 zł         195,00 zł
N I E C Z Y S T O Ś C I   S T A Ł E
14 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/m-c 23%         22,00 zł           27,06 zł
15 Pojemnik na nieczystości stałe 120 l (grafit) szt 23%       100,81 zł         124,00 zł
16 Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l (brąz) szt 23%       121,95 zł         150,00 zł
17 Stojak na worki do śmieci segregowanych szt 23%         69,92 zł           86,00 zł
18 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. poj 8%         28,16 zł           30,41 zł
19 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. poj 8%         30,44 zł           32,88 zł
20 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l poj 8%         59,35 zł 64,10 zł
21 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l. poj 8%       175,00 zł         189,00 zł
22 Wywóz nieczystości stałych segregowanych –                  worki  120 l. poj 8%           6,02 zł             6,50 zł
23 Mycie pojemnika 1100 l poj 23% 102,44 zł         126,00 zł
O D P A D Y  P R Z Y J M O W A N E  O D P Ł A T N I E  N A  P S Z O K
24 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych kg 8%           0,50 zł             0,54 zł
25 Folia rolnicza kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
26 Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
27 Worki szutrowe kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
28 Opakowania po nawozach i typu big-bag kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
29 Sznurek polipropylenowy kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
30 Sznurek do owijania balotów kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
31 Opony z maszyn rolniczych kg 8%           1,50 zł             1,62 zł
32 Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. szt 8%           6,00 zł             6,48 zł
33 Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych szt 8%           9,26 zł           10,00 zł
34 Szkło butelkowe i okienne – podmioty gospodarcze i inne kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
35 Wielkogabaryty – podmioty gospodarcze i inne kg 8%           1,80 zł             1,94 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A,  P R Z Y Ł Ą C Z A
36 Montaż wodomierza szt 23%       105,69 zł         130,00 zł
37 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23%         81,30 zł         100,00 zł
38 Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb                 (bez materiałów) szt 23% 700,00 zł         861,00 zł
39 Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23% 1 250,00 zł      1 537,50 zł
40 Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowego m 23% 35,00 zł           43,05 zł
41 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb                 (bez materiałów) m 23% 700,00 zł         861,00 zł
42 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23%    1 350,00 zł      1 660,50 zł
43 Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnego m 23%         42,28 zł           52,00 zł
44 Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego szt 23%       130,08 zł         160,00 zł
45 Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23%         35,00 zł           43,05 zł
46 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23%       130,08 zł         160,00 zł
47 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej szt 23%       260,00 zł         319,80 zł
48 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe szt 8%       260,00 zł 280,80 zł
49 Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji godz 23%       260,00 zł         319,80 zł
50 Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnika godz 23%       360,00 zł 442,80 zł
51 Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadu beczka 8%       520,00 zł         561,60 zł
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI ORAZ TARYFY NR 9 DLA GAZU ZIEMNEGO
2022
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
G A Z (TARYFA NR 9)
1 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%       58,36 zł        71,78 zł
2 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%       58,36 zł        71,78 zł
3 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%     116,71 zł      143,55 zł
4 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%     116,71 zł      143,55 zł
5 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m (bez materiałów) szt 23%  1 660,24 zł   2 042,10 zł
6 Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej   15 m (zł/m) m 23%       45,90 zł        56,46 zł
7 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23%     830,12 zł   1 021,05 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI
8 Woda gospodarstwa domowe : grupy od 1 do 6 (po uwzględnieniu dopłaty z Gminy Tarnogród: 0,19 zł netto)            (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) m3 8%         3,20 zł          3,46 zł
9 Woda odbiorcy przemysłowi i pozaprzemysłowi : grupy od 7 do 13           (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.) m3 8%         3,39 zł 3,66 zł
10 Opłata abonamentowa za miesiąc (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. : grupa 1 + pod. gosp. i użyteczności publicznej : grupa 7 ) zł/mc 8% 1,34 zł          1,45 zł
11 Opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. : grupa 2 + pod. gosp. i użyteczności publicznej : grupa 8) zł/mc 8% 3,09 zł          3,34 zł
12 Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem           (gosp. dom. : grupa 3 + pod. gosp. i użyteczności publicznej grupa 9) zł/mc 8% 3,09 zł          3,34 zł
13 Opłata abonamentowa za miesiąc                                       (gosp. dom. : grupa 4 + pod. gosp. i użyteczności publicznej : grupa 10) zł/mc 8% 2,06 zł          2,22 zł
14 Opłata abonamentowa za kwartał                                         (gosp. dom. : grupa 5 + pod. gosp. i użyteczności publicznej : grupa 11 ) zl/kw 8%         4,12 zł          4,45 zł
15 Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem             (gosp. dom. : grupa 6 + pod. gosp. i użyteczności publicznej : grupa 12 ) zł/kw 8%         6,18 zł          6,67 zł
16 Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorcy usług, posiadający wodomierz powyżej DN 20 (Grupa 13) zł/mc 8%       15,45 zł        16,69 zł
17 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (po uwzględnieniu dopłaty z gminy Tarnogród: 0,90 zł netto)                       (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) m3 8%         6,77 zł          7,31 zł
18 Zrzut ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych                                                           (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) m3 8%         9,43 zł        10,18 zł

Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.

Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 160,00 zł brutto)

– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty

– wykopy ziemne

– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich

– odśnieżanie

– wyburzanie stosownie do możliwości koparki

Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 160,00 zł brutto)

– usługi transportowe

– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich

Samochód asenizacyny MAN

* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 183,60 zł, brutto

– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych

– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika

– reagujemy na sytuacje awaryjne

Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

– wywóz śmieci z pojemnika   110 l – 30,41 zł brutto

pojemnika   120 l – 32,88 zł brutto

pojemnik    240 l – 64,10 zł brutto

pojemnika 1100 l – 189,00 zł brutto

– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 27,06 zł brutto

– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 6,50 zł brutto

Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 116,85 zł brutto)

– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,

                                      fundamenty, ogrodzenia

                                      szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków

                                      drenaże, odwadnianie

                                      niwelacje terenu

                                      inne usługi według ustaleń

  Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,

– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,

– głębokość kopania: 2,81 m,

– zasięg kopania: 4,25 m

– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.

CIĄGNIK URSUS C-3102

– wynajem 1 godz. – 180,00 zł brutto (tylko ciągnik)

– wynajem 1 godz. z kosiarką – 195,00 zł brutto

– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 195,00 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury