BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O.                                                                         poza taryfą na wodę i ścieki oraz taryfą na gaz ziemny
od 1 styczeń 2022 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
G A Z
1 Przegląd instalacji gazowej szt 23%       264,00 zł         324,72 zł
2 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej szt 23%       550,00 zł         676,50 zł
3 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego szt 23%       450,00 zł         553,50 zł
U S Ł U G I   A S E N I Z A C Y J N E
4 Wywóz nieczystości płynnych m3 8%         22,50 zł           24,30 zł
5 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) 1 beczka           dojazd pow. 7 km beczka 8%       143,52 zł         155,00 zł
6 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) – spoza gminy beczka 8%       216,00 zł         233,28 zł
7 Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne km 8%           3,72 zł             4,02 zł
W Y N A J E M  P O J A Z D Ó W  I  K O P A R E K
8 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23%       113,82 zł         140,00 zł
9 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23%       113,82 zł         140,00 zł
10 Wynajem mini koparki 8018 godz 23%         85,00 zł         104,55 zł
11 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 godz 23%       132,00 zł         162,36 zł
12 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarką godz 23%       144,00 zł         177,12 zł
13 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarką godz 23%       144,00 zł         177,12 zł
N I E C Z Y S T O Ś C I   S T A Ł E
14 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/m-c 23%         22,00 zł           27,06 zł
15 Pojemnik na nieczystości stałe 120 l (grafit) szt 23%       100,81 zł         124,00 zł
16 Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l (brąz) szt 23%       121,95 zł         150,00 zł
17 Stojak na worki do śmieci segregowanych szt 23%         69,92 zł           86,00 zł
18 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. poj 8%         28,16 zł           30,41 zł
19 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. poj 8%         30,44 zł           32,88 zł
20 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l poj 8%         59,35 zł 64,10 zł
21 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l. poj 8%       175,00 zł         189,00 zł
22 Wywóz nieczystości stałych segregowanych –                  worki  120 l. poj 8%           6,02 zł             6,50 zł
23 Mycie pojemnika 1100 l poj 23% 102,44 zł         126,00 zł
O D P A D Y  P R Z Y J M O W A N E  O D P Ł A T N I E  N A  P S Z O K
24 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych kg 8%           0,30 zł             0,32 zł
25 Folia rolnicza kg 8%           0,60 zł             0,65 zł
26 Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach kg 8%           0,60 zł             0,65 zł
27 Worki szutrowe kg 8%           0,60 zł             0,65 zł
28 Opakowania po nawozach i typu big-bag kg 8%           0,60 zł             0,65 zł
29 Sznurek polipropylenowy kg 8%           0,60 zł             0,65 zł
30 Sznurek do owijania balotów kg 8%           0,60 zł             0,65 zł
31 Opony z maszyn rolniczych kg 8%           1,00 zł             1,08 zł
32 Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. szt 8%           4,63 zł             5,00 zł
33 Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych szt 8%           9,27 zł           10,01 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A,  P R Z Y Ł Ą C Z A
34 Montaż wodomierza szt 23%         96,00 zł         118,08 zł
35 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23%         72,00 zł           88,56 zł
36 Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb                 (bez materiałów) szt 23% 600,00 zł         738,00 zł
37 Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23% 1 176,00 zł      1 446,48 zł
38 Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowego m 23% 30,00 zł           36,90 zł
39 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb                 (bez materiałów) m 23% 660,00 zł         811,80 zł
40 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23%    1 284,00 zł      1 579,32 zł
41 Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnego m 23%         36,00 zł           44,28 zł
42 Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego szt 23%       120,00 zł         147,60 zł
43 Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23%         30,00 zł           36,90 zł
44 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23%       120,00 zł         147,60 zł
45 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej szt 23%       240,00 zł         295,20 zł
46 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe szt 8%       240,00 zł 259,20 zł
47 Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji godz 23%       240,00 zł         295,20 zł
48 Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnika godz 23%       336,00 zł 413,28 zł
49 Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadu beczka 8%       492,00 zł         531,36 zł
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI ORAZ TARYFY NR 9 DLA GAZU ZIEMNEGO
od 1 stycznia 2022 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
G A Z (TARYFA NR 9, ZARZADZENIE PREZESA)
1 Opłata abonamentowa za gaz – A-1 m-c 8%               4,95 zł              5,35 zł
2 Opłata abonamentowa za gaz – A-2 m-c 8%               8,70 zł              9,40 zł
3 Opłata abonamentowa za gaz – A-3 m-c 8%             17,90 zł            19,33 zł
4 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-0 m-c 8%               2,44 zł              2,63 zł
5 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 100 kWh 8%               2,28 zł              2,46 zł
6 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 100 kWh 8%               1,68 zł              1,81 zł
7 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 100 kWh 8%               1,95 zł              2,11 zł
8 Gaz ziemny wysokometanowy – G-0 (gosp. dom.) 100 kWh 8%             33,52 zł            36,20 zł
9 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (gosp. dom.) 100 kWh 8%             32,99 zł            35,63 zł
10 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty) 100 kWh 8%             63,25 zł            68,31 zł
11 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (gosp. dom.) 100 kWh 8%             32,67 zł            35,28 zł
12 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty) 100 kWh 8%             63,14 zł            68,19 zł
13 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (gosp. dom.) 100 kWh 8%             32,09 zł            34,66 zł
14 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty) 100 kWh 8%             59,48 zł            64,24 zł
15 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-1 m-c 8%               2,16 zł              2,33 zł
16 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-2 m-c 8%             11,01 zł            11,89 zł
17 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%             58,36 zł            71,78 zł
18 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%             58,36 zł            71,78 zł
19 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%           116,71 zł          143,55 zł
20 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%           116,71 zł          143,55 zł
21 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m (bez materiałów) szt 23%        1 660,24 zł      2 042,10 zł
22 Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej   15 m (zł/m) m 23%             45,90 zł            56,46 zł
23 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23%           830,12 zł      1 021,05 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI
24 Woda gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy            (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.) m3 8%               3,18 zł              3,43 zł
25 Opłata abonamentowa za miesiąc (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 1,30 zł              1,40 zł
26 Opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy ryczałtowi –    gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 3,00 zł              3,24 zł
27 Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem           (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 3,00 zł              3,24 zł
28 Opłata abonamentowa za miesiąc                                       (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/mc 8% 2,00 zł              2,16 zł
29 Opłata abonamentowa za kwartał                                         (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zl/kw 8%               4,00 zł              4,32 zł
30 Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem             (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej) zł/kw 8%               6,00 zł              6,48 zł
31 Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorcy usług, posiadający wodomierz powyżej DN 20 zł/mc 8%             15,00 zł            16,20 zł
32 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (po uwzględnieniu dopłaty z gminy Tarnogród: 1,00 zł netto)                       (stawka obowiązuje od 01.07.2021 do 30.06.2022) m3 8%               7,09 zł              7,66 zł
33 Zrzut ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych                                                           (stawka obowiązuje od 01.07.2021 do 30.06.2022) m3 8%               8,08 zł              8,73 zł

Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.

Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 140,00 zł brutto)

– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty

– wykopy ziemne

– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich

– odśnieżanie

– wyburzanie stosownie do możliwości koparki

Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 140,00 zł brutto)

– usługi transportowe

– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich

Samochód asenizacyny MAN

* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 155,00 zł, brutto

– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych

– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika

– reagujemy na sytuacje awaryjne

Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

– wywóz śmieci z pojemnika   110 l – 30,41 zł brutto

pojemnika   120 l – 32,88 zł brutto

pojemnik    240 l – 64,10 zł brutto

pojemnika 1100 l – 189,00 zł brutto

– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 27,06 zł brutto

– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 6,50 zł brutto

Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 104,55 zł brutto)

– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,

                                      fundamenty, ogrodzenia

                                      szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków

                                      drenaże, odwadnianie

                                      niwelacje terenu

                                      inne usługi według ustaleń

  Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,

– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,

– głębokość kopania: 2,81 m,

– zasięg kopania: 4,25 m

– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.

CIĄGNIK URSUS C-3102

– wynajem 1 godz. – 162,36 zł brutto (tylko ciągnik)

– wynajem 1 godz. z kosiarką – 177,12 zł brutto

– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 177,12 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury