BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. 
od 1 stycznia 2023 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto  Cena – brutto
G A Z 
1 Przegląd instalacji gazowej szt 23%       275,00 zł         338,25 zł
2 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej szt 23%       600,00 zł         738,00 zł
3 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego szt 23%       500,00 zł         615,00 zł
U S Ł U G I   A S E N I Z A C Y J N E
4 Wywóz nieczystości płynnych m3 8%         30,40 zł           32,83 zł
5 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) 1 beczka           dojazd do 7 km  beczka 8%       182,41 zł         197,00 zł
6 Wywóz nieczystości płynnych (6m3) – spoza gminy  beczka 8%       259,26 zł         280,00 zł
7 Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne km 8%           4,63 zł             5,00 zł
W Y N A J E M  P O J A Z D Ó W  I  K O P A R E K
8 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23%       160,16 zł         197,00 zł
9 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki z pługiem do odśnieżania godz 23%       200,00 zł         246,00 zł
10 Wynajem koparko-ładowarki JCB do odśnieżania godz 23%       200,00 zł         246,00 zł
11 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 do odśnieżania godz 23%       200,00 zł         246,00 zł
12 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23%       160,16 zł         197,00 zł
13 Wynajem mini koparki 8018 godz 23%       120,00 zł         147,60 zł
14 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 godz 23%       170,73 zł         210,00 zł
15 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarką godz 23%       190,24 zł         234,00 zł
16 Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarką godz 23%       190,24 zł         234,00 zł
N I E C Z Y S T O Ś C I   S T A Ł E
17 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/m-c 23%         24,39 zł           30,00 zł
18

Pojemnik na nieczystości stałe 120 l (grafit)

Pojemnik na nieczystości stałe 240 l (grafit)

szt

szt

23%

23%

130,08 zł

178,86 zł

160,00 zł

220,00 zł

19 Pojemnik na odpady Bio-kuchenne 120 l (brąz) szt 23%       121,95 zł         150,00 zł
20 Stojak na worki do śmieci segregowanych- na sprz szt 23%         72,36 zł           89,00 zł
21 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. N-1 poj 8%         30,56 zł           33,00 zł
22 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. N-3 poj 8%         32,41 zł           35,00 zł
23 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l poj 8%         62,04 zł 67,00 zł
24 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l.N-2 poj 8%       184,26 zł         199,00 zł
25 Wywóz nieczystości stałych segregowanych –                  worki  120 l. WR poj 8%           6,48 zł             7,00 zł
26 Mycie pojemnika 1100 l poj 23% 102,44 zł         126,00 zł
O D P A D Y  P R Z Y J M O W A N E  O D P Ł A T N I E  N A  P S Z O K
27 Odpady z pielęgnacji terenów zielonych kg 8%           0,50 zł             0,54 zł
28 Folia rolnicza kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
29 Folia służąca do okrywania kiszonki na pryzmach kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
30 Worki szutrowe kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
31 Opakowania po nawozach i typu big-bag kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
32 Sznurek polipropylenowy kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
33 Sznurek do owijania balotów kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
34 Opony z maszyn rolniczych kg 8%           1,50 zł             1,62 zł
35 Opony samochodowe za każdą sztukę powyżej limitu 4 szt. (gosp. dom.) szt 8%           6,00 zł             6,48 zł
36 Opony samochodowe od podmiotów gospodarczych i urzędów szt 8%           9,26 zł           10,00 zł
37 Szkło butelkowe i okienne od podmiotów gospodarczych i urzędów  kg 8%           0,80 zł             0,86 zł
38 Odpady wielkogabarytowe od podmiotów gospodarczych i urzędów kg 8%           1,80 zł             1,94 zł
39 Sprzęt elektryczny i elektroniczny od podmiotów gospodarczych i urzędów kg 8%           0,50 zł             0,54 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A,  P R Z Y Ł Ą C Z A
40 Montaż wodomierza szt 23%       105,69 zł         130,00 zł
41 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23%         81,30 zł         100,00 zł
42 Wykonanie przyłącza wodociągowego do 10 mb                 (bez materiałów) szt 23% 750,00 zł         922,50 zł
43 Wykonanie przyłącza wodociągowego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23% 1 300,81 zł      1 600,00 zł
44 Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia (zł/m) powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza wodociągowego m 23% 35,00 zł           43,05 zł
45 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 10 mb                 (bez materiałów) 23% 750,00 zł         922,50 zł
46 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za 20 mb                   (bez materiałów) szt 23%    1 400,00 zł      1 722,00 zł
47 Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przyłącza powyżej 10 mb oraz 20 mb przyłącza kanalizacyjnego m 23%         42,28 zł           52,00 zł
48 Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego szt 23%       130,08 zł         160,00 zł
49 Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23%         35,00 zł           43,05 zł
50 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23%       130,08 zł         160,00 zł
51 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej szt 23%       260,00 zł         319,80 zł
52 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe szt 8%       260,00 zł 280,80 zł
53 Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji godz 23%       280,00 zł         344,40 zł
54 Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnika godz 23%       380,00 zł 467,40 zł
55 Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadu beczka 8%       550,00 zł         594,00 zł
CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O. NA PODSTAWIE TARYFY NA WODĘ I ŚCIEKI ORAZ TARYFY NR 10 DLA GAZU ZIEMNEGO
od 1 stycznia 2023 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto  Cena – brutto
G A Z (TARYFA NR 10, ZARZADZENIE PREZESA 21/2022)
1 Opłata abonamentowa za gaz – A-1 (gosp. dom. + podmioty) m-c 23%         4,95 zł          6,09 zł
2 Opłata abonamentowa za gaz – A-2 (gosp. dom. + podmioty) m-c 23%         8,70 zł        10,70 zł
3 Opłata abonamentowa za gaz – A-3 (gosp. dom.+ podmioty) m-c 23%       17,90 zł        22,02 zł
4 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-0 (gosp. dom + podmioty) gr/kWh 23% 2,554          3,14 zł
5 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 (gosp. dom. + podmioty) gr/kWh 23% 2,565          3,15 zł
6 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 (gosp. dom. + podmioty) gr/kWh 23% 1,891          2,33 zł
7 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 (gops. Dom. + podmioty) gr/kWh 23% 2,164          2,66 zł
8 Gaz ziemny wysokometanowy – G-0 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
9 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
10 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty)bez akcyzy gr/kWh 23% 86,830 106,801
11 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 (firmy i podmioty)+ akcyzy gr/kWh 23% 87,220 107,281
12 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
13 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty)bez akcycy gr/kWh 23% 86,006 105,787
14 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 (firmy i podmioty) + akcyza gr/kWh 23% 86,396 106,267
15 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (gosp. dom. + odbiorcy chronieni) gr/kWh 23% 20,017 24,621
16 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty)bez akcyzy gr/kWh 23% 82,935 102,010
17 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 (firmy i podmioty)+ akcyzy gr/kWh 23% 83,325 102,490
18 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-1 m-c 23%         2,35 zł          2,89 zł
19 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-2 m-c 23%       12,00 zł        14,76 zł
20 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%       58,36 zł        71,78 zł
21 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%       58,36 zł        71,78 zł
22 Przerwanie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%     116,71 zł      143,55 zł
23 Wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%     116,71 zł      143,55 zł
24 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m  szt 23%  1 839,55 zł   2 262,65 zł
25 Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej   15 m (zł/m) m 23%       50,86 zł        62,56 zł
26 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23%     830,12 zł   1 021,05 zł
W O D A  i  K A N A L I Z A C J A TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI
27 Woda gospodarstwa domowe (po uwzględnieniu dopłaty z gminy T-d: 0,19 zł netto)                       (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.)  m3 8%         3,20 zł          3,46 zł
28 Woda podmioty gospodarcze i urzędy            (stawka obowiązuje od dn. 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.)  m3 8%         3,39 zł          3,66 zł
29 Opłata abonamentowa za miesiąc (odbiorcy ryczałtowi – gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej)                                          zł/mc 8% 1,34 zł          1,45 zł
30 Opłata abonamentowa za kwartał (odbiorcy ryczałtowi –    gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej)                                          zł/mc 8% 3,09 zł          3,34 zł
31 Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem           (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej)                                          zł/mc 8% 3,09 zł          3,34 zł
32 Opłata abonamentowa za miesiąc                                       (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej)                                          zł/mc 8% 2,06 zł          2,22 zł
33 Opłata abonamentowa za kwartał                                         (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej)                                         zl/kw 8%         4,12 zł          4,45 zł
34 Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem             (gosp. dom. – pod. gosp. i użyteczności publicznej)  zł/kw 8%         6,18 zł          6,67 zł
35 Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorcy usług, posiadający wodomierz powyżej DN 20   zł/mc 8%       15,45 zł        16,69 zł
36 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych (po uwzględnieniu dopłaty z gminy Tarnogród: 0,90 zł netto) (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) m3 8%         6,77 zł          7,31 zł
37 Zrzut ścieków dla odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych                                                           (stawka obowiązuje od 01.07.2022 do 30.06.2023) m3 8%         9,43 zł        10,18 zł

Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.

Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 197,00 zł brutto)

– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty

– wykopy ziemne

– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich

– odśnieżanie

– wyburzanie stosownie do możliwości koparki

Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 197,00 zł brutto)

– usługi transportowe

– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich

Samochód asenizacyny MAN

* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 197,00 zł, brutto

– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych

– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika

– reagujemy na sytuacje awaryjne

Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

– wywóz śmieci z pojemnika   110 l – 33,00 zł brutto

pojemnika   120 l – 35,00 zł brutto

pojemnik    240 l – 67,00 zł brutto

pojemnika 1100 l – 199,00 zł brutto

– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 30,00 zł brutto

– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 7,00 zł brutto

Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 147,60 zł brutto)

– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,

                                      fundamenty, ogrodzenia

                                      szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków

                                      drenaże, odwadnianie

                                      niwelacje terenu

                                      inne usługi według ustaleń

  Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,

– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,

– głębokość kopania: 2,81 m,

– zasięg kopania: 4,25 m

– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.

CIĄGNIK URSUS C-3102

– wynajem 1 godz. – 210,00 zł brutto (tylko ciągnik)

– wynajem 1 godz. z kosiarką – 234,00 zł brutto

– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 234,00 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury