BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PO BYŁYM POSTERUNKU ENERGETYCZNYM PRZY UL. BIŁGORAJSKIEJ (2018 – LISTOPAD)

Zakup nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym w Tarnogrodzie przy ul. Biłgorajskiej poszerzy bazę garażową dla samochodów i maszyn Spółki a budynek będzie wykorzystany dla potrzeb administracyjnych.

Wartość zakupu wyniosła 258 525,00 zł netto.

 

ZAKUP ZAMIATARKI DO CIĄGNIKA URSUS C-3102 (2018 – SIERPIEŃ)

Zakupiono zamiatarkę do ciągnika URSUS C-3102 co zapewni utrzymanie w czystości dróg w gminie Tarnogród. Możliwe będzie również świadczenie takich usług na rzecz gmin ościennych.

Wartość zakupu wyniosła 17 220,00 zł brutto.

 

ZAKUP KOSIARKI ZEPPELIN – DO CIĄGNIKA URSUS C-3102 (2018 – SIERPIEŃ)

Zakupiono kosiarkę do ciągnika URSUS C-3102 co umożliwi rozszerzenie oferty świadczonych usług przez Spółkę poprzez koszenie rowów przydrożnych w gminie Tarnogród oraz również na zlecenie z gmin ościennych.

Wartość zakupu wyniosła 19 680,00 zł brutto.

ZAKUP SAMOCHODU ŚMIECIARKI MERCEDES-BENZ 2529 AXOR II BLUE TEC 5      (2018 – CZERWIEC)

Zakupiono nowoczesną śmieciarkę o pojemności 21 m3 co w przyszłości zmniejszy koszty wywozu śmieci na wysypisko w Korczowie.

Śmieciarkę o wartości (156 087,00 zł brutto) nabyto na podstawię umowy leasingu.

 

ZAKUP CIĄGNIKA URSUS C-3102 (2018 – MARZEC)

Zakupiono ciągnik URSUS C-3102 (rok prod. 2016, 100 KM), który rozszerza ofertę świadczonych usług komunalnych przez Spółkę.

Ciągnik o wartości (181 917,00 zł brutto) nabyto od ARPIS 8, ul. Wielka 96, 22-630 Tyszowce, na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury