BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

REMONT, POKRYCIE DACHU BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO TZK SP. Z O.O. W TARNOGRODZIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5 (2015).

Z powodu przecieków powierzchni dachowej budynku magazynowo-garażowego położonego przy ul. Kościuszki 5 w Tarnogrodzie, koniecznością było przeprowadzenie remontu mającego na celu usunięcie starej nawierzchni płaskiej dachu typu ”papa” na nową lepszej jakości. Dodatkowo zostały wykonane prace polegające na nowej obróbce blacharskiej zamontowaniu rynien dachowych oraz demontażu kominów. Koszt robót wyniósł 20 664,00 zł brutto.

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNOGRÓD PRZY ULICY KOŚCIUSZKI (2015).

Inwestycja rozbudowy wodociągu została zrealizowana w celu umożliwienia dostarczania wody do przyszłych i istniejących zabudowań położonych przy             ul. Kościuszki w Tarnogrodzie. Wykonana sieć wodociągowa o długości 356 m wraz z hydrantami będzie zaopatrywana w wodę z istniejącego rurociągu wodociągowego. Zadaniem wodociągu jest dostawa wody pitnej do poszczególnych budynków oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe. Średnica wodociągu      ø 110 zapewnia odpowiedni przepływ i ciśnienie wody dla odbiorców. Inwestycja została wykonana przez TZK Sp. z o.o., jej koszt wyniósł 33 777,02 zł brutto.

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. OGRODY OD OSIEDLA BŁONIE (2015).

Inwestycja rozbudowy wodociągu o długości ok. 145 m i średnicy ø 90 została zrealizowana w celu umożliwienia dostarczania wody do przyszłych i istniejących zabudowań położonych przy ul. Ogrody od osiedla Błonie. Inwestycja została wykonana przez TZK Sp. z o.o.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury