BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

ZAKUP MINIKOPARKI JCB 8018 CTS (2014).

W celu poszerzenia oferty związanej z wykonywaniem prac ziemnych, TZK Sp. z o.o. zaopatrzył się w minikoparkę gąsienicową JCB 8018 CTS. Maszynę nabyto na podstawie umowy leasingu opiewającej na kwotę 113 813,87 zł brutto. Spółka zakupiła również przyczepę do transportu koparki za kwotę 10 141,35 zł brutto. Zakup minikoparki poszerzy w znacznym stopniu zakres oraz jakość świadczonych usług związanych z pracami ziemnymi. Nabytek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w zakresie świadczenia usług takim sprzętem. Minikoparka będzie wykorzystywana w trudno dostępnych miejscach, posłuży także do realizacji własnych inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY ULICY WÓJTOSTWO W TARNOGRODZIE (2014).

Nowa nitka sieci wodociągowej przy ul. Wójtostwo została wykonana z rur dwuwarstwowych PE 110 PN 16 o łącznej długości 519,50 metrów. Sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz wykonanymi hydrantami podziemnymi będzie zaopatrywana w wodę z istniejącego rurociągu wodociągowego, który zlokalizowany jest wzdłuż drogi wojewódzkiej. Inwestycja rozbudowy wodociągu pozwoli dostarczać wodę do przyszłych i istniejących zabudowań oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową. Koszt inwestycji wyniósł 74 969,50 zł brutto, dodatkowo wykonano również prace polegające na połączeniu wodociągu na ul. Wójtostwo z istniejącą siecią wodociągową przy ul. 22 Lipca za kwotę 10 898,49 zł brutto.

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY ULICY OGRODY I DOLNA W TARNOGRODZIE (2014).

Inwestycja rozbudowy wodociągu została zrealizowana w celu umożliwienia dostarczania wody do przyszłych i istniejących zabudowań położonych przy ul. Ogrody i Dolna w Tarnogrodzie oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez umieszczenie hydrantów. Wykonana sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz hydrantami będzie zaopatrywana w wodę z istniejącego rurociągu wodociągowego. Inwestycja została zrealizowana własnym sprzętem posiadanym przez spółkę. Koszty inwestycji wyniosły 44 079,68 zł netto.

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJ PRZY ULICY JAŚMINOWEJ W TARNOGRODZIE (2014).

Inwestycja rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej została zrealizowana w celu wyposażenia działek budowlanych położonych pomiędzy ul. Jaśminową a ul. Lubaczowską w infrastrukturę komunalną oraz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej przyszłych budynków poprzez umieszczenie hydrantu.

Nowo powstała sieć wodociągowa będzie zaopatrywana w wodę z istniejącego rurociągu wodociągowego, który zlokalizowany jest wzdłuż drogi wojewódzkiej. Do budowy sieci wodociągowej zostały wykorzystane rury PVC 110 PN 10 o łącznej długości 142 metrów.

Do budowy sieci kanalizacyjnej zostały wykorzystane rury PVC 200 SN8 o łącznej długości 117,50 metrów.

Koszt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyniósł 56 717,92 zł brutto.

Sieć gazowa o długości 145 metrów została wykonana z rur PE 50. Inwestycja została zrealizowana własnymi środkami. Koszt budowy sieci gazowej wyniósł 5 617,05 zł brutto.

 

REMONT SCHODÓW, ODNOWA ELEWACJI I WYMIANA OKIEN ( 2014 r.).

Wieloletni brak remontu schodów przy frontowym wejściu do biura spowodował konieczność podjęcia działań w tym kierunku. Schody oraz balkon pokryte zostały płytami granitowymi, wymieniona została także balustrada. Remont objął także odnowę elewacji. Koszt prac wyniósł 32 446,97 zł brutto. Dodatkowo zostały wymienione okna w budynku biurowym, za kwotę 4 199,01 zł brutto.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury