BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

PODŁĄCZENIE STUDNI S-5 DO STACJI WODOCIĄGOWEJ PRZY uL. BIŁGORAJSKIEJ ( 2013).

Największą inwestycją zrealizowaną przez spółkę w 2013 r. był projekt pod nazwą „Podłączenie studni S-5 przy ul. Przedmieście Płuskie Zachód do Stacji Wodociągowej przy ul. Biłgorajskiej w Tarnogrodzie wraz z przyłączem do zasilania w energię z SW i przyłączem kanalizacji sanitarnej od SW”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane głównie z myślą o zaspokojeniu zwiększonego zapotrzebowaniu na wodę przez zakład przetwórstwa owocowo – warzywnego położonego w zasięgu ujęcia i stacji wodociągowej przy ul. Biłgorajskiej. Dotychczasowe ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch studni nr 3 oraz nr 4 wywierconych w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nie zapewniały zwiększonego zapotrzebowania na wodę.

Studnia S-5 odwiercona w 2011 roku, zlokalizowana jest na końcu ul. Przed. Płuskie Zach. po wschodniej stronie. Prace obejmujące inwestycję polegały na: budowie obudowy studni wierconej wraz z wyposażeniem technologicznym, montażu pompy głębinowej, budowę drogi dojazdowej do studni i ogrodzenie strefy ochrony bezpośredniej studni wraz z ukształtowaniem terenu wokół studni. Ponadto został położony rurociąg tłoczny wody surowej od studni S-5 do SW przy ul. Biłgorajskiej oraz kanał sanitarny dla odprowadzania ścieków z SW do kolektora przy ul. Przedmieście Płuskie Zachód. Wykonano również przyłącze niskiego napięcia zasilające studnię S-5. Wartość wykonanej inwestycji wyniosła brutto 235’617,27 złotych.

Pobór wody w ramach zatwierdzonych zasobów nie wpłynie ujemnie na środowisko. Przy tym inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływać na przyległe działki

 

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ ( 2013 r. )

Spółka w poprzednich latach nabyła dwa nowe pojazdy, samochód ciężarowy MAN wywrotka oraz koparko – ładowarkę JCB–3CX. Z tego względu koniecznością było wybudowanie wiaty garażowej, zabezpieczającej nowe pojazdy przed czynnikami atmosferycznymi. Wiat garażowa o powierzchni 64 m2 umiejscowiona została na tylnym placu spółki od strony południowej. Wartość wykonanej  inwestycji wyniosła brutto 63’714,00  złotych.

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ – BRAMA KORCHOWSKA (2013).

Sieć wodociągowa położona przy ul. Brama Korchowska do granicy z gminą Księżpol, powstała w celu uzbrojenia terenu na cele budownictwa mieszkaniowego. Sieć wykonana jest z rur PE i PCV o długości 458 m o przekroju fi 110. Wartość inwestycji wyniosła brutto 60’488,56 złotych.

 

 

WYKONANIE OGRODZENIA HYDROFORNI PRZEDMIEŚCIE RÓŻANIECKIE ( 2013 r.)

Ogrodzenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Lubaczowskiej zostało wykonane z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o długości 102 mb, od strony północnej ogrodzenie wykonane jest z siatki o długości 109,5 mb. Pod panelami i siatką ułożona jest podmurówka. Wartość inwestycji wyniosła brutto 20’673,23 złotych. Inwestycja zakończyła prowadzoną od kilku lat gruntowną modernizację hydroforni, poprawiającą jakość dostarczanej do odbiorców wody.

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury