BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (2012).

W celu powiększenia oferty o usługi transportowe, spółka przeprowadziła przetarg na dostawę samochodu ciężarowego. W przetargu wybrano samochód ciężarowy wywrotka marki MAN TGM 18.280 o ładowności do 10 ton. Dostawa została zrealizowana na podstawie umowy leasingu o wartości 229’000,00 zł netto .

 

WYKONANIE OGRODZENIA HYDROFORNI PRZEDMIEŚCIE PŁUSKIE ZACHÓD (2012).

Ogrodzenie HYDROFORNI przy ul. Przedmieście Płuskie Zachód zostało wykonane z siatki ogrodzeniowej zielonej o długości 163 mb, przymocowanej do słupków metalowych z ułożoną pod siatką podmurówką. Wartość inwestycji wyniosła brutto 13’649,06 złotych. Inwestycja zakończyła prowadzoną od kilku lat gruntowną modernizację hydroforni, poprawiającą jakość dostarczanej do odbiorców wody.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury