BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

DOSTAWA KOPARKO – ŁADOWARKI (2011).

W celu powiększenia oferty o usługi dotyczące robót ziemnych, spółka przeprowadziła przetarg na dostawę koparko – ładowarki. W przetargu została wybrana koparko – ładowarka marki JCB 3CX Contractor. Dostawa została zrealizowana na podstawie umowy leasingu o wartości 259’772,00 zł netto.

 

ZAKUP SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO (2011).

      W związku ze zużyciem dotychczasowego samochodu służącego do odbierania nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, spółka zakupiła samochód asenizacyjny marki MAN wraz z zestawem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji oraz zabudową asenizacyjną o poj. 7,5 m3 . Wartość inwestycji wyniosła brutto 150 060,00 złotych.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury