BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Badania wody dla TZK Sp. z o.o. przeprowadza cyklicznie akredytowane Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A.

Wyniki badań i zawarte w nich parametry jakości, potwierdzają przydatność do spożycia wody dostarczanej do wszystkich odbiorców z gminy Tarnogród.

(Obszar wiejski gm. Tarnogród – wodociąg Babice/Dorbozy) Sprawozdanie z pobierania i badań wody nr SB/12306/02/2023 

(Obszar Tarnogród – wodociąg Przedmieście Różanieckie, SUW ul. Lubaczowska 29/b) Sprawozdanie z pobierania i badań wody nr SB/17534/02/2023

(Obszar Tarnogród – wodociąg Przedmieście Płuskie, SUW ul. Przedmieście Płuskie Zach.) Sprawozdanie z pobierania i badań wody nr SB/17537/02/2023

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury