BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie
 


HARMONOGRAM  WYWOZU ODPADÓW na II półrocze 2019 r.

ODPADY ZE WSZYSTKICH KATEGORII WYSTAWIAMY DO GODZ. 7.00 W DNIU ZBIÓRKI

ODPADY NIEPRAWIDŁOWO POSEGREGOWANE NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

L U C H Ó W   D O L N Y

ODPADY NIESEGREGOWANE (POJEMNIK) I

SEGREGOWANE (WORKI)

 

ODPADY SZKLANE

Terminy: PONIEDZIAŁEK

– 17 czerwiec 2019

– 22 lipiec 2019

– 19 sierpień 2019

– 23 wrzesień 2019

– 21 październik 2019

– 18 listopad 2019

– 23 grudzień 2019

 

 

Terminy:

– 17 lipiec (środa) 2019

– 14 sierpień (środa) 2019

– 13 wrzesień (piątek) 2019

– 16 październik (środa) 2019

– 14 listopad (czwartek) 2019

– 12 grudzień (czwartek) 2019

 

L U C H Ó W   G Ó R N Y
ODPADY NIESEGREGOWANE

 (POJEMNIK) I

SEGREGOWANE (WORKI)

ODPADY SZKLANE
Terminy: WTOREK

– 18 czerwiec 2019

– 23 lipiec 2019

– 20 sierpień 2019

– 17 wrzesień 2019

– 22 październik 2019

– 19 listopad 2019

– 24 grudzień 2019

Terminy:

– 17 lipiec (środa) 2019

– 14 sierpień (środa) 2019

– 13 wrzesień (piątek) 2019

– 16 październik (środa) 2019

– 14 listopad (czwartek) 2019

– 12 grudzień (czwartek) 2019

·

R Ó Ż A N I E C  I
ODPADY NIESEGREGOWANE (POJEMNIK) I

SEGREGOWANE (WORKI)

ODPADY SZKLANE
Terminy: PIĄTEK

– 21 czerwiec 2019

– 19 lipiec 2019

– 23 sierpień 2019

– 20 wrzesień 2019

– 18 październik 2019

– 22 listopad 2019

– 20 grudzień 2019

Terminy:

– 17 lipiec (środa) 2019

– 14 sierpień (środa) 2019

– 13 wrzesień (piątek) 2019

– 16 październik (środa) 2019

– 14 listopad (czwartek) 2019

– 12 grudzień (czwartek) 2019

R Ó Ż A N I E C  II
ODPADY NIESEGREGOWANE (POJEMNIK) I

SEGREGOWANE (WORKI)

ODPADY SZKLANE
Terminy: CZWARTEK

– 18 lipiec 2019

– 22 sierpień 2019

– 19 wrzesień 2019

– 24 październik 2019

– 21 listopad 2019

– 17 grudzień (wtorek) 2019

Terminy:

– 17 lipiec (środa) 2019

– 14 sierpień (środa) 2019

– 13 wrzesień (piątek) 2019

– 16 październik (środa) 2019

– 14 listopad (czwartek) 2019

– 12 grudzień (czwartek) 2019

W O L A   R Ó Ż A N I E C K A
ODPADY NIESEGREGOWANE (POJEMNIK) I

SEGREGOWANE (WORKI)

ODPADY SZKLANE
Terminy: ŚRODA

– 24 lipiec 2019

– 21 sierpień 2019

– 18 wrzesień 2019

– 23 październik 2019

– 20 listopad 2019

– 16 grudzień (poniedziałek) 2019

Terminy:

– 17 lipiec (środa) 2019

– 14 sierpień (środa) 2019

– 13 wrzesień (piątek) 2019

– 16 październik (środa) 2019

– 14 listopad (czwartek) 2019

– 12 grudzień (czwartek) 2019

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na II półrocze 2019

OBSZAR NR 2A ZABUDOWANIA WIELORODZINNE:

WM ”DOM”, WM ”SĄSIEDZI”, WM ”NADZIEJA”, WM” WIERZBA”

RÓŻANIEC PIERWSZY

ODPADY ZE WSZYSTKICH KATEGORII WYSTAWIAMY DO GODZ. 7.00 W DNIU ZBIÓRKI

ODPADY NIESEGREGOWANE – tylko POJEMNIK

Terminy: WTOREK

–  2 lipiec 2019

–  9 lipiec 2019

–  16 lipiec 2019

–  23 lipiec 2019

–   6 sierpień 2019

–   13 sierpień 2019

–   20 sierpień 2019

–   3 wrzesień 2019

–   10 wrzesień 2019

–   17 wrzesień 2019

–   15 październik 2019

–   12 listopad 2019

–  10 grudzień 2019

ODPADY NIESEGREGOWANE (POJEMNIK) i SEGREGOWANE (WORKI)

WTOREK

–  30 lipiec 2019

–  27 sierpień 2019

–  24 wrzesień 2019

–  29 październik 2019

–  26 listopad 2019

–  31 grudzień 2019

ODPADY SZKLANE

Terminy:

– 17 lipiec (środa) 2019

– 14 sierpień (środa) 2019

– 13 wrzesień (piątek) 2019

– 16 październik (środa) 2019

– 14 listopad (czwartek) 2019

– 12 grudzień (czwartek) 2019

 

 

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury