BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

TZK Sp. z o.o. informuje, że Gmina Tarnogród na podstawie Uchwały nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 4 grudnia 2019 r. ustaliła nową stawkę dopłaty w wysokości 0,69 zł netto na 2020 r. do ceny za zrzut ścieków zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym cena za zrzut 1 m3 ścieków od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla mieszkańców i pozostałych odbiorców obsługiwanych przez TZK Sp. z o.o. wynosi 6,31 zł netto (6,81 zł brutto) –

(7,00 zł cena za 1m3 ścieków przed dopłatą) minus 0,69 zł (dopłata z budżetu Gminy Tarnogród).

 

 

 

Taryfa na wodę i ścieki 2018 – 2021

Uchwała Rady Miejskiej T-d dopłata do ścieków na 2020 r.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury