BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Tarnogrodzie

uprzejmie informuję swoich Klientów, że stosownie do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzona została nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnogród.

Nowa taryfa wprowadzona jest na okres 3 lat i obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2018 r. 

W pierwszym roku obowiązywania taryfy opłaty abonamentowe za dostarczanie wody zostały obniżone Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 14/2018 z dnia 27.06.2018 r. o 50% ich wysokości.

 

  1. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

W pierwszym roku obowiązywania taryfy ( 01.07.2018r. – 30.06.2019 r. po zastosowaniu obniżki opłat abonamentowych o 50 % zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu  Nr 14/2018 z dnia 27.06.2018 r.)

Lp.

 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług  

Rodzaj cen i stawek

opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (01.07.2018 – 30.06.2019) W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (01.07.2019 – 30.06.2020)
 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa 1

 

 

 

 

 

 

 

Cena wody (zł/m3) 2,86 2,93
Stawka opłaty abonamentowej  (zł/m-c) 1,00 2,00
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) z podlicznikiem  1,50 3,00
Stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał) 2,00 4,00
Stawka opłaty abonamentowej (zł/kwartał ) z podlicznikiem 3,00 6,00
Stawka opłaty abonamentowej  (zł/m-c) odbiorca przemysłowy 7,50 15,00

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług ( 8% VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków

W okresie od 1 do 6 miesiąca obowiązywania taryfy tj.01.07.2018- 31.12.2018 r. po zastosowaniu dopłat z Gminy Tarnogród zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr  XXXVII/229/2018  z dnia 29.06.2018 roku.

W okresie od 7 do 12 miesięcy obowiązywania taryfy tj. 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. po zastosowaniu dopłat z Gminy Tarnogród zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr V/29/2019 z dnia 25.01.2019 roku.

W okresie od 13 do 18 miesięcy obowiązywania taryfy tj. 01.07.2019 r. – 31.12.2019 r. po zastosowaniu dopłat z Gminy Tarnogród zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnogrodzie Nr V/29/2019 z dnia 25.01.2019 roku.

W okresie od 19 do 24 miesięcy obowiązywania taryfy tj. 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. ostateczna cena zostanie ustalona po zastosowaniu dopłaty z Gminy Tarnogród na 2020 rok.

Lp.

 

 

 

1.

 

 

 

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od    1 do 6 miesiąca obowiązywania taryfy (01.07.2018 – 31.12.2018) W okresie od 7 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (01.01.2019 – 30.06.2019) W okresie od 13 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy (01.07.2019 – 31.12.2019) W okresie od 19 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (01.01.2020 – 30.06.2020)

Grupa 1

Cena za usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

cena za usługi odprowadzania ścieków po zastosowaniu dopłat(zł/m3)

7,08

 

 

5,15

 

7,08

 

 

5,80

 

       6,99

 

 

         5,71

 

 

 

6,99

 

 

Cena po ustaleniu dopłaty z Gminy T-d na 2020 r.

 

Stawka opłaty abonamentowej   ( zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plik do pobrania:

uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2019

Taryfa na wodę i ścieki 2018 – 2021

Decyzja z dn. 25.04.2018 r.- RZ.RET.070.4.12.2018.MK- zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla TZK Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXXVII/229/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2018 w okresie 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r

Uchwała Nr XXXV/207/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dn. 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2018 w okresie 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Uchwała_Nr_XXV/143/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie taryfy na wodę i ścieki na 2017 r.

Uchwała_Nr_XXV/144/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2017 w okresie 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dn. 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2016 w okresie 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dn. 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2015

Zarządzenie nr 41/2014-KU Burmistrza Tarnogrodu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zweryfikowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnogród

Uchwała Nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnogród oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenie ścieków na rok 2014

 

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury