BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

 

KOMUNIKAT z dn. 27 stycznia 2022 r.

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. zatwierdził po przeprowadzonych konsultacjach (od 18 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.) zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazu, która została opublikowana wraz z Raportem z konsultacji.

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi od użytkowników systemu w sprawie projektu nowej IRiESD.                

IRiESDG do pobrania poniżej.


Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23 listopada 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRG.DRG-2.4212.47.2022.JDo1 zatwierdził Spółce nową Taryfę nr 10 dla gazu ziemnego wysokometanowego, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe nr 116 (2633) i obowiązuje od dnia 8 grudnia 2022 roku.

Ceny i stawki opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla firm i podmiotów oraz osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/2022 z dn. 02.11.2022 r. (tabela nr 2).

Informujemy, że pełny tekst Taryfy dostępny jest w siedzibie Spółki oraz poniżej do pobrania w pliku pdf.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2022 r. „o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu” (Dz. U. 2022 poz. 2687) od dnia 1 stycznia 2023 r. TZK Sp. z o.o. w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi oraz  będącymi gospodarstwem domowym stosuje następujące ceny i stawki opłat zamieszczone w tabeli poniżej:

Grupa taryfowa                Ceny i stawki opłat netto dla GOSPODARSTW DOMOWYCH i               ODBIORCÓW CHRONIONYCH od 01.01.2023 r.
                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 20,017 20,407 2,554
G – 1 20,017 20,407  4,95 2,350 X 2,565
G – 2 20,017 20,407 8,70 12,000 X 1,891
G – 3 20,017 20,407 17,90 X 0,1100 2,164

Tabela nr 1 (wyciąg z taryfy nr 10 odnośnie cen i stawek opłat za sprzedaż gazu i dystrybucję dla gospodarstw domowych obowiązujących od 8 grudnia 2022 r.)

Grupa taryfowa

               Ceny i stawki opłat netto dla GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAWIESZONE W STOSOWANIU W ROZLICZENIACH od 01.01.2023 r.

                  Cena za gaz Stawki opłat abonamen- towych    Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienie od akcyzy przeznaczony do celów opałowych  Stała   Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh]  [zł/m-c]  [zł/m-c]  [gr/(kWh/h)     za h] [gr/kWh]
G – 0 53,718 54,108 2,554
G – 1 53,378 53,768  4,95 2,35 X 2,565
G – 2 53,042 53,432 8,70 12,000 X 1,891
G – 3 52,515 52,905 17,90 X 0,1100 2,164

Tabel nr 2 (wyciąg) z Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 21/2022 z dn. 02.11.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego.

  Ceny i stawki opłat netto dla FIRM I PODMIOTÓW, SUSZARNI TYTONIU od 01.11.2022 r.
Cena za gaz Stawki opłat abonamentowych Stawki opłat za usługę dystrybucji
z zerową stawką akcyzy lub uwzględniająca zwolnienia od akcyzy przeznaczony do celów opałowych Stała Zmienna
[gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] [zł/m-c] [gr/(kWh/h) za h] [gr/kWh]
G – 1 86,830 87,220 4,95 2,16 x 2,283
G – 2 86,006 86,396 8,70 11,01 x 1,682
G – 3 82,935 83,325 17,90 x 0,101 1,946

Ciepło spalania gazu w wrzesień/październik/listopad/grudzień 2022 r.

Współczynnik ciepła spalania 1 mgazu wysokometanowego w wrześniu/ październiku/listopadzie/grudniu

2022

wynosi 39,63 MJ/m3.

Odpowiada to współczynnikowi konwersji 11,01 kWh/m, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 (39,63 MJ/m3) i liczby 3,6.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 640) od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia za dostarczony gaz są prowadzone w jednostkach energii (kWh). Przeliczenie na jednostki energii z jednostek objętości będzie dokonywane z wykorzystaniem współczynnika konwersji, który stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych wartości ciepła na stronie internetowej spółki dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast dla odbiorców o mocy umownej większej niż 10 m3/h (110 kWh/h) na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Plik do pobrania:

Taryfa nr 10 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/2022 z dn. 02.11.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2022 z dn. 03.10.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16/2022 z dn. 01.09.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 14/2022 z dn. 01.08.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zmiana_Taryfy nr 9_dla gazu ziemnego wysokometanowego_

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 8/2022 z dn. 02.05.2022 w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2022 z dn. 01.04.2022 w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliw gazowych (ODBIORCA CHRONIONY + SPÓŁDZIELNIE)  

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2022 z dn. 01.02.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 2/2022 z dn. 03.01.2022 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zmiana Taryfa nr 9 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 22/2021 z dn. 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/2021 z dn. 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 19/2021 z dn. 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego 

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 16/2021 z dn. 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia nowych cen i stawek opłat za sprzedaż i dystrybucję gazu dla odbiorców, którzy nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 9 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 14/2021 z dn. 9 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 12/2021 z dn. 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego 

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 6/2021 z dn. 22.03.2021 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 13/2020 z dn. 14.07.2020 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 10/2020 z dn. 26.03.2020 r. w sprawie nowych stawek opłat za usługę dystrybucji gazu wysokometanowego dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego oraz dla osób fizycznych i gospodarstw rolnych wykorzystujących gaz w działalności gospodarczej i rolniczej

Taryfa nr 8 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 9/2019 z dn. 18.07.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 7/2019 z dn. 11.04.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 3/2019 z dn. 16.01.2019 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 18/2018 z dn. 01.10.2018 r. w sprawie ustalenia nowej ceny sprzedaży gazu dla podmiotów, które nie stanowią gospodarstwa domowego

Taryfa nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zmiana Taryfy nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Zarządzenie Nr 7/2015 z dn. 15.09.2015 r. w sprawie obniżenia ceny gazu dostarczanego do wszystkich odbiorców przez TZK Sp. z o.o.

Taryfa nr 4 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 3 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 2 dla gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa nr 1 dla gazu ziemnego wysokometanowego


Informacja w sprawie rozliczania za dostarczany gaz


Dzień publikacji IRiESDG : 27 styczeń 2022 r. 

Część I : IRiESDG : Postanowienia ogólne

Część II : Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego

Część III : Bilansowanie i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Karta aktualizacji 2/2021 : IRiESDG

Raport OSD z konsultacji karta aktualizacji 2-2021

Aktualna lista sprzedawców rezerwowych


WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO DLA ZUD NIE BĘDĄCYM ODBIORCĄ KOŃCOWYM

Wzór_UD_ZUD_bedacym_nie_bedacym_odbiorca_koncowym – doc

Wzór_UD_ZUD_bedacym_nie_bedacym_odbiorca_koncowym – pdf

Załącznik Nr 1_OWU – doc

Załącznik Nr 1_OWU – pdf

Załącznik Nr 2_RUZ – doc

Załącznik Nr 2_RUZ – pdf

Załącznik Nr 3_Warunki dostarczania i odbioru – doc

Załącznik Nr 3_Warunki dostarczania i odbioru – pdf

Załącznik Nr 4a_Wykaz_osób_do_przekazywania_informacji – xls

Załącznik Nr 4b_Sluzby_dyspozytorskie – xls

Załącznik Nr 5_Obsługa PZD – doc

Załącznik Nr 5_Obsługa PZD – pdf

Załącznik Nr 6_Oświadczenie_sprzedaz_rezerwowa – doc

Załącznik Nr 6_Oświadczenie_sprzedaz_rezerwowa – pdf


Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2022 – grudzień 2022

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury