BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Informujemy Państwa, że Urząd Miejski w Tarnogrodzie uruchomił podstronę ds. komunalnych na której można sprawdzić m.in. stan konta każdego z klientów TZK Sp. z o.o.. Wystarczy kliknąć poniższy link i wejść w zakładkę (Elektroniczne Biuro Podawcze – Stan Rozrachunków Klienta) i podać nr faktury nie musi być aktualna i kwotę co daje nam dostęp do wszystkich wystawionych przez spółkę faktur oraz ich statusie realizacji.

Stan rozrachunków klienta TZK

Informujemy Państwa, że w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa,

został uruchomiony portal internetowy (link poniżej), za pośrednictwem którego użytkownicy będą mogli sprawdzić stan płatności swoich faktur, dokonywać transakcji płatniczych online, podawać stany liczników oraz uzyskać pozostałe informacje na temat funkcjonowania naszej spółki.

tzk.bok.gmina.pl

Strona główna

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury