BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

masztu nadajnikowo – odbiorczego

 

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnogrodzie oferuje do sprzedaży maszt nadajnikowy – odbiorczy wykonany w formie kratownicy z kątownika  9 cm, 6 cm, 3,5 cm o wysokości ok. 25 metrów.

Cena: 1 000,- zł netto

Demontaż masztu leży po stronie nabywcy w terminie 30 dni od dnia nabycia. Maszt można rozebrać na poszczególne elementy nadające się do transportu.

Oferowany do sprzedaży maszt można oglądać na placu obok stacji rozdzielczej PGE przy ul. Biłgorajskiej 33A w Tarnogrodzie w każdym dniu roboczym w godz. od 700 do 1500

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem 781 191 181, 84 689 70 95.

 

 


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury