BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Znalezione obrazy dla zapytania podwyżka cen

PODWYŻKA CEN KANALIZACJI – WODA CENA BEZ ZMIAN w 2020 r.

1.Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż Gmina Tarnogród na podstawie Uchwały nr XVI/93/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 04.12.2019 r. ustaliła nową stawkę dopłaty (0,69 zł netto) na 2020 r. do ceny za zrzut ścieków zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym cena za zrzut 1 m3 ścieków od dnia 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dla mieszkańców i pozostałych odbiorców obsługiwanych przez Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. będzie wynosiła:

6,30 zł netto (6,80 zł brutto)

6,99 zł (cena za 1 m3 ścieków zgodnie z taryfą przed dopłatą) minus 0,69 zł (dopłata z budżetu Gminy T-d)

a w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

6,31 zł netto (6,81 zł brutto)

7,00 zł (cena za 1 m3 ścieków zgodnie z taryfą przed dopłatą) minus 0,69 zł (dopłata z budżetu Gminy T-d)


2.  Cena wody w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wyniesie 2,93 zł netto           (3,16 zł brutto) i utrzyma się na takim samym poziomie jak w II półroczu 2019 roku.

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30.06.2021 r. cena wody nieznacznie wzrośnie o 5 groszy (netto) za 1m3 i będzie wynosiła 2,98 zł (netto) 3,22 zł (brutto).

Szczegółowe wyliczenia i dokumenty w zakładce TARYFA WODA i ŚCIEKI.

 


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury