BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Gdy nie chcemy aby spółka wystawiła fakturę VAT na podstawie prognozowanego zużycia wody (dotyczy tylko mieszkańców Tarnogrodu) i gazu (dotyczy mieszkańców Tarnogrodu oraz wiosek) w miesiącach pomiędzy kwartalnym spisywaniem liczników, podajemy stan wodomierza oraz gazomierza w ostatnich dniach miesiąca za który będzie wystawiona faktura VAT.

Formularz może zostać wykorzystany także w przypadku gdy pracownicy spółki z różnych względów np. (nieobecność właściciela w domu podczas kwartalnego spisywania liczników) nie będą mogli odczytać stanu liczników, wówczas prosimy o podanie zużycia do:

 31 marca \ 30 czerwca \ 30 września \ 31 grudnia

UWAGA !!!

– pola z gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia

 

UWAGA !!!

– w przypadku wodomierzy z czarno – czerwonym tłem podajemy liczby tylko z czarnego pola  – jak niżej tj. 487 m3

– w przypadku wodomierzy z białym tłem podajemy wszystkie liczby – jak niżej tj. 204 m3

– gazomierz odczytujemy do przecinka bez liczb znajdujących się w czerwonym prostokącie – jak niżej tj. 210 m3

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury