BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Cennik usług – TZK – od 1 sierpnia 2019 r.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TZK SP. Z O.O.
od 1 sierpnia 2019 r.
Lp. Nazwa usługi – towaru J.M. VAT Cena – netto Cena – brutto
GAZ

 

1 Opłata abonamentowa za gaz – A-1 m-c 23%             4,95 zł               6,09 zł
2 Opłata abonamentowa za gaz – A-2 m-c 23%             8,70 zł             10,70 zł
3 Opłata abonamentowa za gaz – A-3 m-c 23%           17,90 zł             22,02 zł
4 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-1 100 kWh 23%             2,30 zł               2,83 zł
5 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-2 100 kWh 23%             1,72 zł               2,12 zł
6 Opłata dystrybucji zmienna za gaz – Z-3 100 kWh 23%             1,95 zł               2,40 zł
7 Gaz ziemny wysokometanowy – G-1 100 kWh 23%           12,49 zł             15,36 zł
8 Gaz ziemny wysokometanowy – G-2 100 kWh 23%           12,14 zł             14,93 zł
9 Gaz ziemny wysokometanowy – G-3 100 kWh 23%           11,64 zł             14,32 zł
10 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-1 m-c 23%             2,16 zł               2,66 zł
11 Opłata dystrybucji  stała za gaz – S-2 m-c 23%           11,01 zł             13,54 zł
12 Przerwanie i wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-1, G-2 szt 23%         116,72 zł           143,57 zł
13 Przerwanie i wznowienie dostarczania gazu u Odbiorcy – grupa taryfowa G-3 szt 23%         233,42 zł           287,11 zł
14 Wykonanie przyłącza gazowego – do 15 m szt 23%      1 660,24 zł        2 042,10 zł
15 Opłata za przyłączenie za każdy metr przyłączenia powyżej 15 m (zł/m) m 23%           45,90 zł             56,46 zł
16 Opłata ryczałtowa za przyłącze gazowe – uruchomienie nieczynnego przyłącza szt 23%         830,12 zł        1 021,05 zł
17 Przegląd instalacji gazowej szt 23%         220,00 zł           270,60 zł
18 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji gazowej szt 23%         200,00 zł           246,00 zł
19 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji gazowej – gosp. domowe szt 8%         200,00 zł           216,00 zł
20 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie sieci gazowej szt 23%         450,00 zł           553,50 zł
21 Opłata ryczałtowa za uszkodzenie przyłącza gazowego szt 23%         350,00 zł           430,50 zł
USŁUGI ASENIZACYJNE
22 Wywóz nieczystości płynnych m3 8%           18,00 zł             19,44 zł
23 Wywóz nieczystości płynnych beczka 8%         115,00 zł           124,20 zł
24 Wywóz nieczystości płynnych – spoza gminy beczka 8%         180,00 zł           194,40 zł
25 Dojazd powyżej 7 km – nieczystości płynne km 8%             3,10 zł               3,35 zł
26 Praca sprzętu specjalistycznego do przepychania kanalizacji godz 23%         200,00 zł           246,00 zł
27 Czyszczenie i przepychanie separatora, osadnika godz 23%         280,00 zł         344,40 zł
28 Czyszczenie separatora lub osadnika wraz z wywozem osadu beczka 8%         410,00 zł           442,80 zł
WYNAJEM POJAZDÓW
29 Wynajem samochodu ciężarowego MAN wywrotki godz 23%           80,00 zł             98,40 zł
30 Wynajem koparko-ładowarki JCB godz 23%           80,00 zł             98,40 zł
 

31

32

32

 

34

 

Wynajem minikoparki JCB 8018

Wynajem ciągnika URSUS C-3102

Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z kosiarką

Wynajem ciągnika URSUS C-3102 z zamiatarką

godz

godz

godz

godz

 

23%

23%

23%

23%

 

          60,00 zł

100,00 zł

110,00 zł

110,00 zł

 

 

            73,80 zł

123,00 zł

135,30 zł

135,30 zł

 

 

WYWÓZ ŚMIECI
35 Dzierżawa pojemników 1100 l. poj/

m-c

23%           22,00 zł             27,06 zł
36 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 110l. poj 8%           34,19 zł             36,93 zł
37 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 120l. poj 8%           36,96 zł             39,92 zł
38 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 240 l poj 8%           72,07 zł           77,84 zł
39 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100l. poj 8%         212,52 zł           229,52 zł
40 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100 l. spoza gminy T-d poj 8%         231,00 zł         249,48 zł
41 Wywóz nieczystości stałych z pojemnika 1100 l. zawierającego odpady przeznaczone do natychmiastowej utylizacji oraz przekraczające standardową wagę poj 8% 258,72 zł         279,42 zł
42 Wywóz nieczystości stałych segregowanych -worki  120 l. poj 8%             5,00 zł               5,40 zł
43 Montaż wodomierza szt 23%           80,00 zł             98,40 zł
WODA I KANALIZACJA
44 Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę szt 23%           60,00 zł             73,80 zł
45 Woda gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (stawka obowiązuje do dn. 30.06.2020 r.) m3 8%             2,93 zł               3,16 zł
46 Opłata abonamentowa za miesiąc zł/mc 8%             2,00 zł               2,16 zł
47 Opłata abonamentowa za miesiąc z podlicznikiem zł/mc 8%             3,00 zł               3,24 zł
48 Opłata abonamentowa za kwartał zł/kw 8%             4,00 zł               4,32 zł
49 Opłata abonamentowa za kwartał z podlicznikiem zł/kw 8%             6,00 zł               6,48 zł
50 Opłata abonamentowa za miesiąc odbiorca przemysłowy zł/mc 8%            15,00 zł             16,20 zł
51 Zrzut ścieków dla gospodarstw domowych, odbiorcy pozostali (stawka obowiązuje do 31.12.2019 r.) m3 8%             5,71 zł               6,17 zł
52 Wykonanie przyłącza wodociągowego do 20 mb szt 23% 980,00 zł        1 205,40 zł
53 Opłata za każdy dodatkowy metr przyłączenia powyżej    20 m (zł/m) m 23% 25,00 zł             30,75 zł
54 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 20 mb szt 23%      1 070,00 zł        1 316,10 zł
55 Opłata za każdy dodatkowy metr wykonanego przykanalika m 23%           30,00 zł             36,90 zł
56 Opłata za każdą studzienkę posadowioną na trasie przyłącza kanalizacyjnego szt 23%         100,00 zł           123,00 zł
57 Opracowanie warunków technicznych  i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt 23%           25,00 zł             30,75 zł
58 Opłata za sprawdzenie szczelności przyłacza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonanego przez inwestora we własnym zakresie szt 23%         100,00 zł           123,00 zł
USŁUGI HYDRAULICZNE
59 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej szt 23%         200,00 zł           246,00 zł
60 Wykonanie punktu wewnętrznej instalacji hydraulicznej – gosp. domowe szt 8%        200,00 zł          216,00 zł

 

 

Podane ceny obejmują pracę kierowców i operatorów wszystkich pojazdów.

 

Koparko – ładowarka JCB 3CX (wynajem 1 godz. – 98,40 zł brutto)

– wykopy pod przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, fundamenty

– wykopy ziemne

– niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod budowę, skarpowanie

– profilowanie oraz korytowanie podłoża

– załadunek ziemi i gruzu, materiałów sypkich

– budowa nasypów

– odśnieżanie

– wyburzanie stosownie do możliwości koparki

– inne usługi według ustaleń

 

 

 

Samochód MAN wywrotka o załadunku do 10 t (wynajem 1 godz. – 98,40 zł brutto)

– usługi transportowe

– załadunek (koparko – ładowarką JCB), wywóz, wyładunek ziemi, gruzu, materiałów sypkich

 

 

Samochód asenizacyny MAN

* wywóz 1 beczki 6m3 z gminy Tarnogród – 124,20 zł, brutto

* wywóz 1 beczki spoza gminy Tarnogród – 194,40 zł brutto + dojazd powyżej 7 km za 1 km dodatkowo 3,35 zł brutto

– opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych komunalno – bytowych

– wywóz nieczystości płynnych bytowych i przemysłowych

– ze zleceniodawcami z którymi podpiszemy umowę o wywóz, wspólnie ustalamy harmonogram wywozu i sami czuwamy nad terminem opróżniania zbiornika

– reagujemy na sytuacje awaryjne

 

 

Samochód śmieciarka MAN oraz przyczepa

oferta dla firm i innych podmiotów oraz osób fizycznych którzy dodatkowo poza zbiórką powszechną chcą wystawiać śmieci

– wywóz śmieci z pojemnika   110 l – 36,93 zł brutto

pojemnika   120 l – 39,92 zł brutto

pojemnik    240 l – 77,84 zł brutto

pojemnika 1100 l – 229,52 zł brutto

pojemnik  1100 l spoza gminy T-d – 249,48 zł brutto

– dzierżawa pojemnika 1100 l / 1 miesiąc – 27,06 zł brutto

– wywóz śmieci posegregowanych w workach TZK Sp. z o.o. 120 l – 5,40 zł brutto

 

Minikoparka JCB 8018 CTS (wynajem 1 godz. – 62,73 zł brutto)

– wykonujemy wykopy pod: prąd, wodę, kanalizację, gaz,

                                      fundamenty, ogrodzenia

                                      szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków

                                      drenaże, odwadnianie

                                      niwelacje terenu

                                      inne usługi według ustaleń

  Minikoparka; dojedzie do trudno dostępnych miejsc,

– nie zniszczy w takim stopniu terenu jak ciężka koparka,

– wyposażona w łyżki o szerokości: 90 cm, 30 cm, 23 cm, 46 cm,

– głębokość kopania: 2,81 m,

– zasięg kopania: 4,25 m

– minikoparkę obsługuje doświadczony operator.

 

CIĄGNIK URSUS C-3102

– wynajem 1 godz. – 123,00 zł brutto (tylko ciągnik)

– wynajem 1 godz. z kosiarką – 135,30 zł brutto

– wynajem 1 godz. z zamiatarką ZEPPELIN – 135,30 zł brutto

Ciągnik URSUS C-3102 wraz z zamiatarką (2019)

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury