BIURO CZYNNE

Pon-Pt 7.00 - 15.00

KASA CZYNNA

Pon-Pt 7.00 - 14.40
Zgłoszenia awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych przyjmowane są w godzinach 7.00 do 15.00 pod numerem tel:
84 689 70 95 lub 781 191 101
i po godzinach pracy oraz
w dni wolne pod numerem
tel: 781 191 101 lub 533 910 227
Witamy na naszej stronie

Znalezione obrazy dla zapytania faktura drogą elektroniczną

 

za wodę/gaz/ścieki i pozostałe usługi

 

 

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. postanowił wprowadzić w życie nowe udogodnienie dla klientów.

Mowa o e-fakturze, czyli elektronicznym odpowiedniku faktury papierowej, zawierającej te same dane. Wysyłana jest ona w formacie PDF na adres e-mail klienta, który zdecyduje się na takie rozwiązanie.

Aby korzystać z e-faktury należy zgłosić się do biura Spółki w Tarnogrodzie przy ul. Kościuszki 5 w celu wypełnienia i złożenia „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną” w którym należy wskazać adres email na który będą wysyłane e-faktury.

Można też pobrać i wypełnić:

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczna

dostarczyć lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Spółki.

Korzyści płynące z e-faktury to m.in. terminowości, bowiem faktura zawsze dotrze na czas, ekologia, gdyż mniej zużytego papieru to mniej ściętych drzew, bezpieczeństwo ponieważ faktura nie trafi w obce ręce.

 

 

 

 

 


Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372311 posiada numer NIP 918-215-18-95, REGON 060708755, BDO: 000002196, kapitał zakładowy 14 910 000, 00 zł wpłacony w całości, konto Bank Spółdzielczy Tarnogród
28 9637 0001 2001 0000 0505 0002 w tytule przelewu prosimy podać nr faktury